Om

Valdemar Sejr gav Jyske lov i Vordingborg i 1241
Ingen lov må vedtages som strider mod menigmands retfærdighed
Lovgivere og dommere der krænker denne lov skal stå til regnskab og fratages deres høje embeder

På denne blog vil man kunne finde lidt af hvert.

  • Der vil være en hel del omkring de negative følger af landets førte miljøpolitik.
  • Da jeg har haft “oplevelsen” af at indtage rollen bag alle de fire skranker der findes i en dansk retssal, vil der også være noget om jura og måden den bliver praktiseret.
  • Og en hel masse andet.

God fornøjelse !

Jørn Rasmussen;

Hvad taenker du paa

Tegning: Jens Hage

Se folderen hvorfra ovenstående tegning er kopieret PDF fil på 3 sider