Container til lydfiler

 

Klip fra mødet i Faglig Referencegruppe den 28/10-2020

Faglig Referencegruppe møde 20. januar 2020 med ordstyrer Mads Leth-Pedersen. Klip fra punktet “Udledning af kvælstof og fosfor omkring år 1900”.
CA. 50 sekunder inde mener Karen Timmermann at man godt kan sammenligne totale mængder N fra år 1900 til i dag, hvis man ikke ændre volume og vandudveksling i de marine områder.

 

Klip fra mødet den 21. februar 2020 i Miljøstyrelsen i Odense om kvælstofudvalgets afrapportering. Fra minut 15:30 er der en snak med Lisbeth Ogstrup fra DN om spildevand. Mødeleder var Morten Ejrnæs fra Miljøministeriet.

Ministersekretær Peter Østergård Have er ansvarlig og ordstyrer på de 2 nedenstående møder som lydklippene er fra.

Blåt Fremdriftsforum 13/12-2019. Formanden for Danske Vandløb Helge Danneskiold-Samsøe om modelkontrol fra minut 12:20.

Faglig Referencegruppe 18/12-2019