Appelansøgning om anke af en Landsretsdom

Her vises et eksempel på et forløb af en ansøgning om af få en landsretsdom behandlet for højesteret

Mail til Procesbevillingsnævnet den 13. juli 2017
Appelansøgning​ om at anke
 
Afsagt dom 30. maj 2017 af Østre Landsrets 15. afdeling
15. afd. nr. B-1715-16:
Martin Romain Felix Wouters (advokat Steffen Christian Nielsen) mod
Guldborgsund Forsyning A/S (advokat Mane Bockhahn)
​til behandling i Højesteret​ har tidligere været fremsendt af Martin Wouters.
Men undertegnede har fået fuldmagt af Martin Wouters til at søge en ekstra gang.
​Tidsfristen er overskredet er ikke til diskussion​, men jeg håber meget at nævnet derudover vil have forståelse for den juridisk uholdbare situation, hvis Østre Landsretsdom får lov til at stå uimodsagt, da der er begået flere grundlæggende​ fejl i både by- og landsret. Når tinglyste servitutter må vige for vidtløftige miljøtiltag har vi et juridisk problem. Men se uddybende i feltet “Eventuel fristoverskridelse”.
Der er indgivet klage til advokatnævnet over begge advokater, men kun kopi af den ene klage er vedlagt her.
Har haft lidt problemer med at håndtere så megen tekst i feltet “Begrundelse for ansøgningen”. Derfor kan teksten læses her.
Bilag 00 Byretsdom
Bilag 0 Landsretsdom
Ansøgningsblanket appel Fuldmagt, By- og Landsretsdom er vedhæftet

Procesbevillingsnævnet svar 1   2017-09-19

Procesbevillingsnævnet replik 1 2017-09-20

Procesbevillingsnævnet svar 2  2017-10-03

Procesbevillingsnævnet replik 2 2017-10-04

Procesbevillingsnævnet svar 3 2017-12-15

Uffe Thorndahl – Landsretssdom og byretsdom er rene justitsmord 2017-10-20

Kirsten Brosbøl om vandafledningsbidrag  Kirsten Brosbøl skriver den 2015-03-05, til Poul Larsen om betaling af vandafledningsbidrag