Category Archives: Miljøplanlægning

Kritik af Orbiconrapport

T&M forvaltningen i Slagelse kommune har bestilt en rapport til 1,5 mio. hos Orbicon. Den synes at være noget mangelfuld. De gule er stavefejl/grammatiske fejl De lilla er forbehold (nogle af dem) De lyseblå er de punkter der gør at rapporten er inkonklusiv. Der er ikke medtaget de uendelige manglende henvisninger og kommasætning, der lader… Read More »

Naturforening burde irettesættes

Jeg kan godt forstå at Thomas Christfort er vred, iflg. avisen 12/5, over at Naturklagenævnet ikke har behandlet den snart et år gamle klage fra Østmøn Naturforening, ØN, over det planlagte pilerensningsanlæg for Camping Møns Klint. Hvad jeg derimod ikke forstår, er at Uffe Thorndahl retter sin kritik imod Vordingborg Kommune over de uhumske forhold… Read More »

Refleksioner på møllemøde

Refleksioner på møllemøde i Nyk. F. hallen den 24. marts 2015 Med en rigid administration af planlovene i den seneste menneskealder, hvor al anden erhvervsaktivitet end landbrug, skovbrug og fiskeri er blevet henvist til byzoner og erhvervsområder, er det lykkes at tømme landdistrikterne for liv. Administrationen har været så effektiv at der nu er over… Read More »

Indsigelse til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024

”Der findes ikke affald – kun ressourcer” er et godt udgangspunkt for affaldsplanlægning. Denne indstilling har igennem tiderne i øvrigt altid været gældende. Kunne man ikke selv finde en måde at anvende sine restprodukter på, var der ofte andre der kunne finde en levevej ud af at samle et restprodukt sammen til en bestemt udnyttelse.… Read More »

Kloakadvarsel

Advarsel til alle vedr. Guldborgsunds spildevandsplaner. Vi er her nogle personer der har brugt en del tid på at sætte os ind i baggrunden for Guldborgsund Kommunes spildevandsplanlægning, både fagligt og juridisk. Igennem 4 år har vi sendt høringssvar og advarsler, når det har været muligt. Lidt har det hjulpet, men de grundlæggende problemer er… Read More »

Naturlig Hydrologi

Er absolut en vigtig diskussion. En meget vidtgående målsætning som ført ud i livet vil medføre at landets befolkning på sigt skal reduceres væsentlig. Fra DMU er nedenstående sakset (Revideret 1/11-2011) Hydrologi og kystsikring: De våde og fugtige naturtyper er afhængige af en naturlig hydrologi, der sikrer et tilstrækkeligt højt, stabilt eller evt skiftende vandspejl. Sløjfning af… Read More »