Category Archives: Miljøplanlægning

Naturlig Hydrologi

Er absolut en vigtig diskussion. En meget vidtgående målsætning som ført ud i livet vil medføre at landets befolkning på sigt skal reduceres væsentlig. Fra DMU er nedenstående sakset (Revideret 1/11-2011) Hydrologi og kystsikring: De våde og fugtige naturtyper er afhængige af en naturlig hydrologi, der sikrer et tilstrækkeligt højt, stabilt eller evt skiftende vandspejl. Sløjfning af… Read More »