Category Archives: Politik

Byrådet er mere vores fjender end venner

Knud Larsen og Thomas Chrisfort skriver den 3/9 i Sjællandske med overskriften Spildevandskloakering i Magleby, at Magleby tidligere udledte dårligt renset spildevand fra bundfældningstanke til enten et vandløb eller blev nedsivet til grundvandet. For det første er der ingen der ved hvor godt eller hvor dårligt en bundfældningstank renser spildevandet. Men de næringssalte der bliver udledt… Read More »

Alternativ vision for Vordingborg Kommune i 2030

Vi, der er så heldige at bo i Danmark og specielt Vordingborg Kommune, har nu i snart 70 år været forskånet for krige og udefrakommende magter, der vil påtvinge os andre måder at leve på end vi selv ønsker. Vi skal være glade og værdsætte, at vi har et bedre udgangspunkt end så mange andre,… Read More »

Erhvervsmesse set fra sidelinien

Formanden for erhvervsforeningen i Vordingborg, Christian Brix-Hansen, sagde meget fornuftigt på netop afholdte erhvervsmesse den 21. maj 2014, at kommunen skulle sørge for nogle ordentlige rammevilkår for erhvervslivet og ellers ikke blande sig. En nedsættelse af vandafledningsbidraget til 40 kr./m3 fik også et plus med på vejen. Erhvervsudvalgsformanden lagde op til at Vordingborg Kommune skulle… Read More »

Europa er rig på forskellig kultur

9/4 skriver Ib Christensen: “EU’s kri­se er kun lige begyndt”. 8/5 skriver Per Nyholm: “Europa, et globalt håb”. JP kan ikke beskyldes for ik­ke at dække bredt, når folk har no­get på hjerte. PN nedprioriterer økonomiens betydning i EU og slår nu på trom­me for EU-kulturen. Den sædvan­lige undertone, med at sammen­smeltningen af de europæiske… Read More »