Category Archives: Politik

Europa er rig på forskellig kultur

9/4 skriver Ib Christensen: “EU’s kri­se er kun lige begyndt”. 8/5 skriver Per Nyholm: “Europa, et globalt håb”. JP kan ikke beskyldes for ik­ke at dække bredt, når folk har no­get på hjerte. PN nedprioriterer økonomiens betydning i EU og slår nu på trom­me for EU-kulturen. Den sædvan­lige undertone, med at sammen­smeltningen af de europæiske… Read More »