Category Archives: Politik

Min Grundlovstale 2016

Grundlovstale på restaurant Fanø Vad den 5. juni 2016 Grundloven er den lov der bedst beskytter os imod overgreb fra ideologier og skruppelløse magthavere. En masse love og bekendtgørelser er vendt imod menigmand, hvorimod Grundloven beskytter menigmand imod megen politisk aktivisme og regereri. Ytringsfriheden nævnes ofte som en vigtig del af Grundloven, men er ikke… Read More »

Emsig forvaltning må stækkes

Landet er formet og vedligeholdt af de mennesker der har haft deres udkomme og beboet de enkelte egne igennem tiderne. Resultatet er så det kulturlandskab vi kender i dag. Under dække af natur- og miljøhensyn er der imidlertid kommet en hel del forordninger og regler i de seneste årtier, der alle er med til underminerer… Read More »

Vend gødningslager til noget positivt

På informationsmødet omkring miljøgodkendelsen af et stort gødningslager på Masnedø blev en del bekymringer tilkendegivet. Angående terrortruslen er det korrekt at gødning kan bruges til fremstilling af bomber. Vi kender det fra norske Breivik.

Regionsmøde på Gefion 29/10-2015

Videoliste fra mødet Tidsangivelse for mine spørgsmål og svar dertil: Video nr. 2 (Eva K H debat 1) Ministeren svarer 1:15 på spørgsmålet (som ikke blev optaget) : Tag afslappet på 16-punktplanens punkt 1 da kvælstof fra landbruget ikke er problemet. Landmændene har meget mere forstand på at passe sine afgrøder end dine embedsmænd og venstrefløjen.… Read More »

Muhammed-krisens detaljer

En af Muhammed-krisens detaljer Under Muhammed-krisen i 2005-2006 vidste mange ikke rigtigt hvad man var oppe imod. De 12 tegninger og den tilknyttede tekst blev fortolket som det bedst passede til egne fordomme. Men med bogen ”Min afsked med islamismen” af personen der var i orkanens øje, Ahmed Akkari, er vi her, godt 10 år… Read More »

Eliten har mistet overblikket i folkevandringsdebatten

Majoriteten af de såkaldte ansvarlige, lige fra politikere og eksperter til meningsdannere, har mistet orienteringssansen i folkevandringsdebatten. Forklaringen kan være, at de fornægter et nationalt tilhørsforhold. Under alle omstændigheder er elitens, også kaldet de snakkende klasser, identitetskrise en katastrofe for befolkningerne både syd og nord for Middelhavet. Klik for avisartikel 

Angela Merkel´s instituerede jubilæumstale.

I forbindelse med fejringen af 25-året for murens fald sagde Angela Merkel i en tale hvor man havde indtryk af, at hvert eneste ord var velovervejet og institueret, bl.a. ”Et forenet Europa der er bygget på fælles værdier giver den enkelte alle chancer for at leve sit liv efter eget ønske. Et forenet Europa kan… Read More »

Byrådet er mere vores fjender end venner

Knud Larsen og Thomas Chrisfort skriver den 3/9 i Sjællandske med overskriften Spildevandskloakering i Magleby, at Magleby tidligere udledte dårligt renset spildevand fra bundfældningstanke til enten et vandløb eller blev nedsivet til grundvandet. For det første er der ingen der ved hvor godt eller hvor dårligt en bundfældningstank renser spildevandet. Men de næringssalte der bliver udledt… Read More »

Alternativ vision for Vordingborg Kommune i 2030

Vi, der er så heldige at bo i Danmark og specielt Vordingborg Kommune, har nu i snart 70 år været forskånet for krige og udefrakommende magter, der vil påtvinge os andre måder at leve på end vi selv ønsker. Vi skal være glade og værdsætte, at vi har et bedre udgangspunkt end så mange andre,… Read More »

Erhvervsmesse set fra sidelinien

Formanden for erhvervsforeningen i Vordingborg, Christian Brix-Hansen, sagde meget fornuftigt på netop afholdte erhvervsmesse den 21. maj 2014, at kommunen skulle sørge for nogle ordentlige rammevilkår for erhvervslivet og ellers ikke blande sig. En nedsættelse af vandafledningsbidraget til 40 kr./m3 fik også et plus med på vejen. Erhvervsudvalgsformanden lagde op til at Vordingborg Kommune skulle… Read More »

Europa er rig på forskellig kultur

9/4 skriver Ib Christensen: “EU’s kri­se er kun lige begyndt”. 8/5 skriver Per Nyholm: “Europa, et globalt håb”. JP kan ikke beskyldes for ik­ke at dække bredt, når folk har no­get på hjerte. PN nedprioriterer økonomiens betydning i EU og slår nu på trom­me for EU-kulturen. Den sædvan­lige undertone, med at sammen­smeltningen af de europæiske… Read More »