Kontakt KV13

Kontakt:
Jørn Rasmussen
Pileallé 5
4760 Vordingborg
5534 3113
2279 7113
Send en email

Kommunalvalget står for døren den 19. november 2013, og Demokratisk Fremskridt har brug for din hjælp…
Vi er et lille parti, men har meget store ambitioner, da vores betragtninger, først fremsat i 1997, viser sig mere og mere påtrængende og langtidsholdbare !
At få rullet politik tilbage og styrke civilsamfundet er simpelthen noget der må have første prioritet nu!
For at det kan lykkedes kræver det en ordentlig eksponering i den kommende tid op til valget.  Men det koster også en hel del penge, som vi desværre ikke har for mange af.
Derfor håber vi at du/I vil være med til at støtte vores kamp for et bedre Vordingborg på alle områder.

 

Læserbreve til KV 2013

Blokpolitikkens svanesang

De problemer som har hobet sig op over den seneste menneskealder her i Vordingborg Kommune, er de landsdækkende partier i henholdsvis rød- og blå blok ansvarlig for. En kandidat fra disse partier har derfor på forhånd et handicap/troværdighedsproblem, da de har accepteret medlemskab af partiet, der har bidraget til de landsdækkende ulykker.

I Grundloven står der som bekendt intet om krav til politiske partier, slet ikke til et kommunevalg. Alle partiernes kandidater har forskellige kompetencer, som bedre kunne tage hensyn til Vordingborg Kommunes borgere, hvis ikke de samtidig skulle stå til ansvar for et af de gamle landsdækkende partiers unoder.

Når S og V diskuterer skattepct. og basis for offentlig ansatte, minder det lidt om to dinosaurer der slås på en kluntet måde, uden det har nogen relevans for de reelle udfordringer.
Det er her DMF kommer ind i billedet og appellerer til, at lade være med at gøre tingene mere besværlige end højest nødvendig.
Tag udgangspunkt i Grundloven, glem Christiansborg og politisk kvababbelse og brug din egen sunde fornuft i bestræbelse på hvad der tjener kommunes borgere bedst.

Giv liste G opbakning den 19/11, det vil sætte Vordingborg Kommune på landkortet.

De socialdemokratiske partiers svigt

I snart 70 år har vi været forskånet for krige og udefrakommende magter, der vil påtvinge os andre måder at leve på. Det skal vi være glade for og værdsætte. Vi har et bedre udgangspunkt end så mange andre. Men alligevel er der gået noget galt.

De forenede socialdemokratiske partier. (de ægte i den røde – og de falske i den blå blok) har indenfor en god menneskealder legaliseret 2 kommunesammenlægninger der har smadret mange sunde lokalsamfund med unødvendige skolelukninger til følge. Det har ikke været et folkeligt ønske, men mere et resultat af belæste projektmagere der herser rundt med os.

Gns. kommunestørrelse i DK er nu 54.000. I Tyskland 6.000, og Tysklands demokrati og økonomi er jo ikke just ringere end vores.

Vi skulle aldrig have accepteret Ny Vordingborg kommune. Men når skaden er sket må de 16 lokalråd have større kompetencer.

I stedet for et nyt rådhus, kan eksisterende afdelinger måske lukkes ned, og en renoveringsomkostning derved reduceres.

Vægtning af ovenstående argumenter afhænger af hvilken styrke liste G får på valgdagen.

Billedet indeholder sandsynligvis: tekst