Kvælstofkrigen

En nødvendig korrektion af historien Maskinbladet august 2019

Marin eutrofiering Gunni Ærtebjerg fra 1960 til 2018 Fra tidsskriftet Vand & Jord

Grundlæggende begreber for vandområdeplaner og spildevandsbehandling 2020-05-04

Hvidbog om fatal dansk vandmiljøpolitik over 30 år Sønderlemmende kritik af dansk vandmiljøpolitik i en menneskekalder. Af Poul Vejby-Sørensen efteråret 2015

Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget den 9. september 2015:

  1. Eva Kjer Hansens svar på om kvælstofs rolle i vandmiljøet 26-9 2015 Modtaget 17/11-2015 (svar på nedenstående mail af 26/9-2015)
  2. Gode nyheder til Eva Kjer Hansen 26-09-2015
  3. Opfølgning på foretræde for MOF den 9-9-2015
  4. Replik til MOF 2015-09-14
  5. Svar fra Mads Leth-Petersen til foretræde 09-09-2015
  6. Kvælstof mere ven end fjende tilnærmet 21 min. video af foretræde
  7. Introduktion til foretræde om – Kvælstof mere ven end fjende

 

af Poul Vejby-Sørensen:
En fantastisk artikel om Kvælstofs rolle i naturens kredsløb i ugebrev nr 7 2015 fra Bæredygtigt Landbrug, 
En sejlivet tanketorsk i det danske vandmiljø Kvælstofbegrænsning  oktober 2015

I snart 30 år er der blevet truffet mange beslutninger der hviler på et fejlagtigt grundlag. Det officielle Danmark står snart alene med sin fortolkning af Nitrogens (Kvælstof) rolle i naturens kredsløb.

Hele miseren opstod da man i 1970’erne effektuerede kloakeringen, rørlage grøfter og udledte spildevandet i sunde og bælter med kraftig strøm. Påvirkningen af havmiljøet hvilede på forsøg lavet på modelberegninger, da fuldskalaforsøg ville blive for komplekse. Desværre endte konklusionen på disse ”forsøg” at kvælstof blev udpeget som årsag til iltsvind.
Cand.Agro. Poul Vejby-Sørensen og Civ. Ing. John Schmidt har henholdsvis teoretisk og ved fuldskalaforsøg over en 25-årig periode bevidst, at kvælstof  på formen Nitrat (NO3) er et iltningsmiddel.

Når historikerne om mange år kikker tilbage på vor tid, vil det være nærliggende, at de vil kalde det perioden under kvælstofkrigen.

Ved at gøre kvælstof til en ven og ikke en fjende, ville en masse love og regler, der hæmmer trivsel og vækst i landdistrikterne og udkants-DK, kunne ophæves.

En lidt bredere forklaring findes på denne 2 siders PDF-fil Kvælstofkrigen  . Det er et koncentrat af mange års erfaringer. Der tages ikke stilling til, hvor der skal være vådområder, bræmmer osv. Der er udelukkende tale om kritik af, at man bruger bekæmpelsen af kvælstof som grundlag for de mange regler.

Er de 2 sider om Kvælstofkrigen alt for uoverskuelige og du står overfor at skulle tilsluttes det offentlige kloaknet imod din vilje, gå da til side 2 nederst “Hvordan stoppes galskaben” og følg vejledningen.

Kvælstof mere ven end fjende ultimo 2019

Link til spørgsmål 454 12. februar 2019 om måltal for kvælstofafstrømning

Link til NPO-redegørelsen fra 1984

Møgvand i rør Læserbrev af Jørgen Sørensen, Odense 1997

Blev en kvælstofskandale startet i efteråret 1986 af Poul Vejby-Sørensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *