Mindre affald – mere ansvar

Langt de fleste smider deres affald ud i skraldesækken, men ikke Jørn Rasmussen. I over 20 år har han med såkaldt kildesortering undgået at blive del af renovationsordningen, som han mener er overflødig og tager ansvaret fra befolkningen. 

Vordingborg – ”Der findes ikke affald – kun ressourcer”, citerer Jørn Rasmussen med henvisning til sloganet i en AffaldPlus-kampagne, som frem mod 2024 skal få Vest- og Sydsjællands kommuner – herunder Vordingborg – til at blive bedre til at sortere og genanvende, hvad der ellers blot smides ud som affald.

Men det har Jørn Rasmussen allerede praktiseret i mange år. Siden begyndelsen 90’erne har han kildesorteret sit affald og gjort sig uafhængig af kommunens dagrenovation.

– Kildesortering betyder, at du simpelthen sorterer tingene, inden du kasserer dem. Jo tidligere man sorterer affaldet, des nemmere er det at genbruge og genanvende forklarer 63-årige Jørn Rasmussen og peger på askebægeret på stuebordet i sit hjem på Masnedø.

Naturlig del af hverdagen
Ølkapsler piller han fra, så metal ikke smides ud med asken, som ryger på den over 20 år gamle kompostbunke i hans have.

– Den bliver aldrig højere, end den er nu, for det bliver løbende når at blive nedbrudt, forklarer han.

Her smider han også kaffefiltre og andet organisk materiale, mens papir, pap og glas kommes i kommunens containere. Tilbage er kun plastic og metal, som Jørn Rasmussen afleverer ved et par besøg om året på den lokale genbrugsstation.

– Det startede med, at jeg tænkte over, om det overhovedet var nødvendigt med dagrenovation, hvis du kildesorterer. Efter en tre måneders tid syntes jeg egentlig ikke, at det var besværligt, men en naturlig del af hverdagen, som ikke kræver mere tid overhovedet, siger den blandt andet tidligere landbrugstekniker.

Der er gået politik i affald
Ifølge Jørn Rasmussen er det politiske fokus på at gøre affald til ressourcer og mål om mindre deponi i sig selv et skridt i den rigtige retning, men han oplever, at affaldsplanlægningen lugter af selvmodsigelse.

– Jeg har flere gange uden held anmodet Miljøministeriet og senere kommunen om at blive fri for renovationsspanden, som jeg alligevel ikke bruger, da jeg kildesorterer. Når det handler om miljø, bliver borgerene kørt rundt i manegen af Miljøministeriet. I oktober i år udsendte de en efterlysning: Hvordan får vi danskerne til at sortere mere affald. Her rækker min logik altså ikke længere, siger Jørn Rasmussen med forundret mine og påpeger, at kommunen for få år siden blev inviteret til at se hans sorteringssystem.

– Det endte i stedet med, at jeg blev tvunget til at have en renovationsspand. Befolkningens idérigdom bruger man altså ikke til noget.  Ejendomsmæglere taler om beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Jeg taler om afpolitisering, afpolitisering, afpolitisering.  Der er gået politik i affald, hvor staten har overtaget affaldsopgaven og lavet forbrændingsanlæg, mens man for halvanden menneskealder siden sagtens selv kunne finde ud af at udnytte restprodukterne, siger Jørn Rasmussen, som også mener, at det er en misforståelse, at alt organisk affald skal indsamles.

– Jeg er meget modstander af, at de vil begynde at samle det organiske sammen, for det har jeg smidt ud i min kompostbunke i 20 år. Der er hverken rotter eller noget, og jeg sørger for, at der ikke er kød. Man skal lige tænke sig om i forhold til ting, der kan ligge og lugte, gør han opmærksom på.

Giv ansvaret tilbage til befolkningen

For Jørn Rasmussen er affaldsområdet blot ét af flere eksempler på, at man kun må følge kommunens dagsorden, og det mener han har flere konsekvenser end kun ressourcespild.

– Folk bliver ligeglade og ansvarsløse, når kommunen klarer alt. I stedet kunne man  komme tættere på hinanden lokalt ved at stå for affaldsopgaven sammen.

Vi kunne blive mere ressourcebevidste og tænke mere over mængden af emballage, som man bringer med sig hjem.

Var kommunen alt vidende og vidste hvad der var det rigtige og bæredygtige på sigt, kunne jeg nemt få tiden til at gå med så meget andet, men virkeligheden viser noget ganske andet. Giv ansvaret tilbage til befolkningen og vi vil hurtigere kunne nå målsætningen om, at der ikke findes affald – kun ressourcer, afslutter han.

I den lokale annonceavis blev artiklen bragt primo 2015 med overskriften Mindre affald – mere ansvar

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *