Affaldsplan på kant med lovgivningen

Aldrig så snart at spildevandsplanerne er sat i bero og man har haft en rolig nattesøvn, så dukker der nye skyer op i horisonten, nemlig Affaldsplan 2018.

Til kommunalbestyrelsesmødet den 24/11-2016 havde jeg allernådigst fået tid til at forklare de konflikter der i øjeblikket er i forhold til EU´s affaldsdirektiv. Direktivet er sammen med andre EU direktiver på miljøområdet ganske udmærket. Det er først, når det danske embedsværk implementerer direktiverne til dansk lov, at det hele bliver ødelagt.

Da jeg ved, at Bo Manderup er den i byrådet, der er mest EU begejstret, håbede jeg, at han ville brillere med EU´s fortrin og bad ham svare på, om ”man har tænkt sig at fortsætte med at krænke EU´s affaldsdirektiv” i forbindelse med kommunens Affaldsplan 2018.

Han røg desværre i med begge ben og kom med et intetsigende svar, der ligeså godt kunne være formuleret af en grå embedsmand: ”Danmark fastsætter selv den lovgivning, der angiver, hvordan man når det mål, som er anført i EU´s affaldsdirektiv”.

I følge art. 288, stk. 2, er svaret korrekt, men borgerne kan godt påberåbe sig, at implementeringen er sket forkert, ligesom det normalt kræves, at der tillægges borgeren rettigheder.

I følge advokatfirmaet Bech-Brunn har en myndighed/kommune følgende pligter?

”Sag 41/74, Van Duyn viste os, at selv direktiver kan påberåbes direkte i medlemsstaterne, hvis deres bestemmelser: 1) er ubetingede 2) er tilstrækkeligt klare og præcise. …. Er betingelserne opfyldt, kan direktivet påberåbes vertikalt – dvs. af borgeren direkte over for staten.”

Og ”den nationale domstol er forpligtet til at fortolke intern ret i lyset af direktivets ordlyd og formål og at fremkalde det resultat, der tilstræbes.”

Derfor, når det overordnede og meget vigtige princip om, ”at forureneren betaler” og at der skal bruges økonomiske incitamenter til, at borgerne mere kildesorterer deres affald, så vil Vordingborg Kommune have en dårlig sag, hvis de vil slæbe undertegnede i retten, når jeg nægter at betale for tømning af den renovationsspand, som jeg ikke har benyttet i 20 år.

Jeg finder, at borgmesteren her var lige lovlig overfladisk ved at betragte Bo Manderups svar som fyldestgørende. Derfor anmoder jeg om at lade kommunens juridiske afdeling forholde sig til ovenstående problemstillinger, således at det sikres, at Affaldsplan 2018 ikke kommer i konflikt med EU´s affaldsdirektiv fremadrettet.
Se avisartikel Affaldsplan paa kant

Affaldssektorens-politiske-organisering-af-Jørgen-G-Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *