Andre mener – lidt af hvert

Historien om Vestens intellektuelle forfald

Allan Blooms bog ”The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Students” fra 1987 oversat til ”Historien om Vestens intellektuelle forfald” kan måske forklare nogle ting.
Læs anmeldelse af Henrik Gade Jensen:

De nuværende klimaændringer er helt overvejende naturlige

Citat: “Ungareren Imre Lakatos har vist, hvordan videnskabens paradigmer begynder som en oftest sund idé hos en enkelt person eller i en snæver kreds af forskere. Men derpå sætter langt større grupper af medløbere sig på den originale idé og lægger sig som et tykt beskyttende lag omkring den. Disse mainstream-forskere udvikler derpå en række nye, ukritiske dogmer omkring den oprindelige idé.  Til sidst bekæmper medløberne al kritik af denne hovedstrømning, der nu er blevet deres levebrød. Den finske videnskabsfilosof Georg Henrik von Wright har tilsvarende vist, at jo større politisk eller økonomisk rolle et nyt paradigme spiller, desto værre opfører teoriens tilhængere sig over for kritikere og anderledes tænkende.”
Jens Morten Hansen i Jyllands-Posten 2017-05-31


I danmark sidder magthaverne tungt på, at de dominerende medier skal have forrang til formidling af aktuelle nyheder/viden og øvrige informationer.

Men nettet giver i dag mulighed for adgang til informationer uden om magthaverne, som menigmand tidligere i historien nok har haft adgang til, men på en meget mere ineffektiv måde.

For ikke at krænke ophavsrettighedsloven, så kopierer vi ikke hele artikler, men laver links til originalen.


Registrerings-Danmark

Tidehverv, årg. 73, 1999, nr.4, april, s.83.

– ”Baggrunden for min protest (mod at fejre FN’s menneskerettighedserklæring) var en lede ved det skandinaviske system overhovedet.

To ting er meget fremtrædende: personregistrering og velfærd. Jeg har aldrig oplevet, ja end ikke kunnet forestille mig, en overvågningstæthed som her i Skandinavien. Og det er klart, at velfærd nødvendiggør overvågning. Og det gik op for mig efterhånden (jeg kom til Danmark i 1971), at velfærd er en guddommeliggørelse af staten, en falsk religion, Gud ved alt om os (registrering), og han sørger for os (velfærd). Og det gik også op for mig, at sådan ønsker danskerne det. Der er ingen ond øvrighed, der ønsker at undertrykke befolkningen. Tværtimod, befolkningen ville straffe (ved folketingsvalg) ethvert forsøg på at fjerne et velfærdsgode, dvs. gøre befolkningen mere selvstændig. (Det har Anders Fogh Rasmussen måttet sande.)

Rent politisk er velfærd mere et afpresningssystem end et bestikkelsessystem.
Og jeg kan ikke se andet end at en dansker, der ønsker at leve i frihed blandt frie mennesker, må fortvivle over sit folk.”

Af Et brev, Tidehverv, årg. 73, 1999, nr.4, april, s.83.


 

Affaldssektorens politiske organisering

Den kommunale affaldssektor lider under en stærkt begrænset gennemskuelighed. Sektoren er domineret af et politisk-økonomisk affaldskartel.
Det står stærkt på lokalt plan, hvor de fælleskommunale selskaber samler alle opgaver.
Det står også stærkt på centralt plan, hvor et tæt samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen effektivt værner om sektorens nuværende struktur.
Få en forklaring ved at læse de sidste afsnit af bogen Affaldssektorens politiske organisering af Jørgen G Christensen eller lån den på biblioteket.

 


Vi har mistet familiebalancen Information 11/3-2014

Mange børn har en længere arbejdsdag end en fuldtidsansat pædagog. 96 procent af alle danske børn mellem tre og seks år går i børnehave, og de fleste er der i halvdelen eller mere af deres vågne timer fem dage om ugen. I gennemsnit er børnene i institution i 7,5 timer hver dag, og hvert syvende barn er der i ni timer eller længere ifølge tal fra Børnerådet.

Det overskrider langt, hvad eksperter anbefaler. Børnepsykolog Margrethe Bruun Hansen og lektor i småbørnspædagogik Stig Brostrøm har udtalt, at børn maksimalt bør tilbringe 5-6 timer i institution dagligt, fordi det er krævende for dem at forholde sig til børn og pædagoger i så mange timer og gøre alt rigtigt hele tiden.

For vuggestuebørn er anbefalingerne endnu færre timer. Sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen, der har skrevet flere bøger om børns udvikling og rådgiver på netsundhedsplejerske.dk, skriver bl.a.: Et barn under et år bør være hjemme hos mor og far. Et barn mellem 1-2 år vil have glæde af 3-4 timer dagligt sammen med andre børn, men jo flere timer det er væk fra mor og far, des mere udmattende bliver det for barnet. For et 3-årigt barn vil det være optimalt med 4-6 timer dagligt.«


De gamle er bedst den 16/3-2013 skriver Niels Hertz i JP

Radikal dumhed hvis adgang nægtes = Radikal dumhed
Når uvidenhed kombineres med manglende nysgerrighed, bliver det til dumhed
Poul Højlund om Anna Mee Allerslev JP 28/3-2013

De svigter skolebørnene Familiens betydning for læring i skolen JP 17/8-2012

Bent Jensen:

En suveræn historiker/forfatter der turde sætte spørgsmålstegn omkring socialismens/marxismens velsignelser for en menneskealder siden, dengang det kunne koste ens levebrød i universitetsverdenen at have en afvigende mening.

Hver tid har sin djævel

Efterår i Europa

EU-kultur Bent Jensen JP 8/6-2013

Poul Vejby-Sørensen:
En af de fremmeste nulevende personer der i flere årtier er kommet med konstruktiv kritik af Miljøministeriets vandmiljøplaner. F.eks. slutter han tilbage i 1988 en artiklen af med “Skandalen lurer i horisonten“.

Bæredygtig velfærd
Peder Svendsen, Læge, Tim JP 13/2-2013

 

Det er farligt, når kritik og forfølgelse forveksles

AF BIRGITTE BERTHELSEN i JP 10/2-2013

Den 1/5-1989 afleverer 11 betydelige personer 1) til miljøminister Lone Dybkjær vedlagt ca 200 underskrifter følgende: April 1989 Lone Dybkjær

1)
C.T. Winkel Ingeniør
P. Vejby Sørensen Agronom
Hauge Johansen Politiker
John Schmidt Ingeniør
J.A. Pontoppidan Ingeniør
Heinz Hansen Biolog
Knud Serup Andersen Politiker
Anna Lise Mortensen Biolog
Jens Flyger Ingeniør
Enevold Følbæk Ingeniør
Jørgen Løgstrup Agronom

Myndighederne ignorerede henvendelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *