Bilag til trixtank sagen

Klage over inddrivelse af en tvangsbøde – Jørn Rasmussen

2023-07-31 Redegørelse af Ib Jørgensen fra Gældsstyrelsen

2023-08-02 e-Boks – Henvendelse til PAC

2023-12-14 Redegørelse for din gæld af PAC Holstebro

2024-01-04 Redegørelse for tilbagebetaling af kr. 40.000

2024-01-31 Holstebro til Gældstyrelsen

2024-02-26 Gældstyrelsen om Fogedretten fra Ib Jørgensen

Gældsstyrelsen om tvangsbøder

Tvangsbøder er et pressionsmiddel og ikke en straf


Nævn – uden ære uden skam 2023-09-28

Et nævn_samfund uden ære uden skam 2023-09-23

Føljeton over anklagemyndighedens dispositioner ved Rune T Jensen 2024-01-04

Samlet korrespondance advokatnævnet 2022-12-07 til 2023-08-18

Svar fra Advokatnævnet 2023-08-18

Til hr. landsdommer Mogens Heinsens gennemgang 2022-12-07

2022-11-29-Samlet-korrespondance-med-Advokatnaevnet-fra-juni-2022-til-november-2022

2022-10-12 Advokatnævnet 2020-2223

2022-09-28 Advokatnævnet sag 2020-2223

2022-09-23 Fra advokatnævnet

 

Afgørelse afslag Procesbevillingsnævnet på second opinion 2022-06-30

Procesbevillingsnævnet second opinion trixtank sag nr 21-17268 Second opinion 2022-05-16

Afgørelse fra Procesbevillingsnævnet 2022-02-23

 Bilag 1 Procesbevillingsnævnet anke til HR trixtanksag 2021-07-08

 Bilag 2 Procesbevillingsnævnet til HR supplement trixtanksagen 21-17268 2021-08-06

 Bilag 3 JR litteratursamling 10-50 aar 1997-04-14

Bilag 4 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1990/87-503-8783-9/pdf/87-503-8783-9.pdf

Bilag 5 Dispensation-2005

Bilag 6 2019-11-25 Bilag Opfording til forsøg V2

Bilag 7 2017-03-06 I orden med en politianmeldelse

Bilag 8 Udvalgte sider fra aktidsigt MST 2022-04-27

Bilag 9 ØL domsudskrift Stævning Borgmester 1997

Bilag 10 Redegørelse til politi sagsnr 1900-88990-00001-18

Bilag 11 Kloakerings blindgyder

 

 

Anke til HR hovedsagen trixtank 2021-07-07

Procesbevillingsnævnet anke til HR trixtanksag 2021-07-08

Procesbevillingsnævnet til HR supplement trixtanksagen 21-17268 2021-08-06

Anke af byretsdom til Procesbevillingsnaevnet Sag om en bundfaeldningstank 2020-05-22

Bilag 5 Baggrund for anke i sag SAK-2020-1400301-83 (10. afd. S-2203-20) politiets i.nr. 1900-88990-00001-18

Bilag 5 Anke af byretsdom til Procesbevillingsnaevnet Sag om en bundfaeldningstank

Bilag 1 Redegørelse til politi sagsnr 1900-88990-00001-18

Bilag 2 2017-10-16 Replik til Rolf Houlgaard

Bilag 4 Oplaeg afproevning Forsyning

Bilag 6 Landsretsdom 10. afd. nr. S-2203-20 trixtanksagen 2021-06-29

Bilag 7 Afvisning af Runes videnskabelige bevis 2020-06-08

1991_L74_som_fremsat med bemærkninger Miljøbeskyttelseslov med bemærkninger fra 1991

Bilag 2 Landsretsdom 10. afd. nr. S-2203-20 trixtanksagen 2021-06-29

 

 

Procesbevillingsnævnet anke til HR injuriesag

Procesbevillingsnævnet om anke til HR 2021-07-22

Procesbevillingsnævnet om anke til HR supplement 2021-08-06

Bilag 1 Redegørelse til politi sagsnr 1900-88990-00001-18

Bilag 2 Opfølgning på møde med forsvarer den 18. november 2020 bilag om miljøbeskyttelseloven med gule markeringer

Bilag 3 2020-05-06 En bekymret kunde

Bilag 4 2020-11-04 Advokatnaevnet samlet korrespondance

Bilag 5 Bjarnes Påstandsdokument 090521

Bilag 6 Appellantens påstandsdokument BS-46867-2020-OLR JR

Bilag 7 Anmodning om opklarende møde BS-46867-2020-OLR 2021-07-21

Bilag 0 Dom i injuriesag

Bilag 8 Kendelse Pressenævnet 151220.Scan

Bilag 9 Mail plus 2 avisartikler danner basis for injurier

Bilag 10 Avisarikel 2020-12-02 Tager ej til genmæle

Dom fra Østre Landsret injuriesagen 2021-06-25

 

Klage til Statsadvokaten over afgørelse fra Anklagemyndighed i Næstved

Bilag 01 2020-05-11 Byretsdom 1990-88990-00001-18

Bilag 2 Brev fra politiet Afgørelse af klagesag

Bilag 1 A Redegørelse til politi sagsnr 1900-88990-00001-18

Bilag 3 Adfaerdsklage over Anklagemyndigheden (Rune T. Jensen) SSJ 2020-07-22

Bilag 4 2018-10-31 11.06 Anmeldelsesrapport Matin Andersen 1900-88990-00001-18

Bilag 5 2018-10-31 13.05 Afhøringsrapport 1900-88990-00001-18

Bilag 6A 2018-10-31 13.44 vedr. politisag under journalnr. 1900-88990-00001-18 Poul-Erik Skov

Bilag 8 2018-10-31 19.56 vedr. politisag under journalnr. 1900-88990-00001-18 Poul-Erik Skov

Bilag 9 2018-11-05 vedr. politisag under journalnr. 1900-88990-00001-18 Poul-Erik Skov

Bilag 10 2018-11-29 vedr. politisag under journalnr. 1900-88990-00001-18

Bilag-6-2020-05-04-Accept-af-vidner-afvisning-Rune

 

 

Bilag C – Klage over Advokatnævnet til Justitsministeriet

Bilag B – Sagsbehandlere i Advokatnaevnet (Sagsnr._ 2020 – 2223)

Bilag A – Dom i fakturasag Bjarne Klintboel

Bilag 0 Dom i injuriesag

Bilag 1 2019-10-24 svar på Forespørgsel om miljøsag til Bjarne Corvinius Klintbøl

Bilag 2 2020-05-22 Til Procesbevillingsnaevnet

Bilag 3 Staevning for injurier

Bilag 4 2020-11-04 Advokatnaevnet samlet korrespondance

Bilag 5 2020-06-11 Inkasso og staevningstrusler

 

Adfaerdsklage over Anklagemyndigheden SSJ  2020-07-22

 

David Arnholm efterlyser dom 2020-05-12

Bilag 0 Anklageskrift

Bilag 01 2020-05-11 Byretsdom 1990-88990-00001-18

Bilag 1 2019-10-24 svar på Forespørgsel om miljøsag til Bjarne Corvinius Klintbøl

Bilag 1 A Redegørelse til politi sagsnr 1900-88990-00001-18

Bilag 2 2019-11-01 Regulativ for tømnming af bundfældningstanke side 35

Bilag 3 2019-11-05 berammelse og ej beskikket forsvarer

Bilag 4 2019-11-18 Bilag notat om proportionalitetsprincippet til opfølgning på møde med forsvarer den 18. november 2020

Bilag 5 2019-11-18 opfølgning på møde med forsvarer den 18. november 2020 bilag om miljøbeskyttelseloven med gule markeringer

Bilag 6 2019-11-18 opfølgning på møde med forsvarer den 18. november 2020

Bilag 7 2019-11-25 Baggrund for vidner og opfordring til kommune til forsøg

Bilag 8 2019-11-25 Bilag Baggrund for vidner

Bilag 9 2019-11-25 Bilag Opfording til forsøg V2

Bilag 10 2019-12-06 Vidneadresser til _Trixtanksag_

Bilag 11 2019-12-09 Anmodning om fremlæggelse af video

Bilag 12 2020-04-27 Forslag til formøde til retssagen

Bilag 13 2020-04-29 Opdatering af vidneindkaldelse

Bilag 14 2020-05-04 Kronvidne ej indkaldt 3 dage før retsmøde (læses nedefra og op)

Bilag 15 2020-05-06 Sagsakter ej vedlagt sagen fremsendt til retten kl. 18 før retsmøde

Bilag 16 2020-05-10 Gik ej efter frikendelse, men efter at få bøde nedsat

Bilag 17 2020-05-06 En bekymret kunde

Bilag 18 2020-05-11 Vidnet omtalt i avis

Bilag 19 2020-05-11 Dom og faktura modtages

Bilag 20 2020-06-11 Inkasso og staevningstrusler

Bilag 21 2020-06-17 Svar paa Inkasso og staevningstrusler

Bilag 22 2020-05-11 Faktura 110520 fra BCK

Bilag 23 2020-06-21 Staevning for injurier

Bilag 24 2020-05-12 Hellere i faengsel

Bilag 25 2020-05-22 Artikel i Folketidende

Bilag 26 2014-02-14 Bilag 3 Rolf-afslag-på-trixtomning

Bilag 27 2017-10-16 Svar Rolf replik

polymer kemikalieblad