Category Archives: Ikke kategoriseret

Forurener betaler-princippet

Til byrådsmødet den 24/11 blev der talt om polymer i forbindelse med tømning af bundfældningstanke. En tømnings chauffør forklarede mig for nylig, at hvis man ikke tildelte polymer ved tømningsoperationen tilstoppede filtrene i slamsugeren med det samme. Ulempen er bare, at polymer er meget skadelig for vandlevende organismer. En slamsuger adskiller det tynde fra det tykke så meget,… Read More »

Åbent brev til Holger – Lolland Kommune

Kast ikke gode penge efter dårlige Åbent brev til borgmester Holger Schou Rasmussen, teknisk udvalg og presse. Det er med stor bekymring, vi læser artiklen i Folketidende 31. maj om et nyt renseanlæg til 23 millioner kroner i Dannemare. I lovgivningen står, at man skal sikre god økologisk tilstand i vandløb og kystnære farvande, men… Read More »