CO2 og molbohistorier

Som bragt i Maskinbladet

Avisen bragte den 2. maj en historie fra Ritzaus om klimaskadelig dansk CO2, der fremover skal lagres i dansk undergrund. Historien kan ikke stå uimodsagt, derfor følger et par argumenter og udsagn nedenstående.

Om temperaturen har været stigende før eller efter en forøgelse af CO2 i atmosfæren, strides de lærde stadigvæk om.

32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på

Professor Johannes Krüger – forfatter til bogen ”32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på” – siger at CO2 ikke er giftgas, men selve livets gas og forudsætningen for, at planter kan gro og vokse.

Og Asger Aamund skriver, at den øgede mængde CO2 i atmosfæren har medført, at Jordens grønne areal er øget med to gange USA’s størrelse til glæde for dyr og mennesker.

I klimalovens formålsparagraf står, at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i år 2050. Og i bemærkninger til forslaget står: At klimaneutralitet vurderes ud fra en sammenligning af opgørelser af drivhusgasser, der udledes, og drivhusgasser, der optages i Danmark

Altså, skal vi blot sørge for, at det er et CO2e kredsløb, der skal være i balance og vi skal ikke have fokus på udledning af CO2 alene!

Her bliver det interessant, hvad skov- og landbrugsarealer kan bidrage med. En velgødet hvedemark optager netto omkring 16 tons CO2 pr ha. En roemark endnu mere.

Klimaråd som politbureau

Nej, siger Klimarådet, der har fået rollen som et andet politbureau. Afgrøder tæller ikke med, da landbrugets CO2 ikke bliver lagret, men bruges til foder og energi det efterfølgende år.

Fænomenet fotosyntesen er tilsyneladende helt fremmed for rådet, derfor anbefaler det lagring af CO2 i undergrunden. På nuværende stade er processen dog ret så energikrævende.
Men så har vi heldigvis et snarrådigt Folketing. På store landbrugsarealer etablerer vi bare solceller, som er vedvarende energi. Så er vi i mål med den grønne omstilling.

Landsdækkende medier sammen med telegrambureauer skråler i med på klimahysteriet og udelukker derfor kapaciteter af Johannes Krügers kaliber.
Måske kunne det være en opgave for provinsmedierne at råde bod på dette, så vi får en mere oplyst befolkning.

Indtil videre er det molbohistorier, der bedst indrammer den herskende klimapolitik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *