Drivhusgasser

I 25 år har vi levet med løgnen om kvælstoffets skadelige virkning i naturens kredsløb. Denne løgn er ved at krakelere.
Nu kommer turen til de øvrige “gasser”, der skal bruges til at finansiere den altopslugende vælfærdsstat. – John Schmidt, en af hovedaktørerne omkring afsløring af den fejlagtige kvælstofteori,  har gjort sig nogle tanker om de nye skatteobjekter.

John Schmidt, Civilingeniør, Næstved skriver den 12. december 2011 om drivhusgasser.

John Schmidt

Om NOx
Udstødningsgas og andre forbrændingsprodukter indeholder kvælstof ilterne NO og NO2. NO forbinder sig med luftens ilt og omdannes til NO2.
NO2 påstås at være en drivhusgas på linje med CO2.
Imidlertid vil NO2 i forbindelse med vand eller vanddamp danne forbindelsen:
3NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO (ifølge min gamle kemi bog).

Dvs der dannes salpetersyre og fri NO, som igen kan forbinde sig med ilt til NO2, som igen forbinder sig med vand, osv.
Denne proces sker, når gasarten NO2 stiger til vejrs og møder vanddamp eller regndråber.
Ved skybrud falder denne fortyndede salpetersyre til jorden, hvor den gør skade på bygningsdele af kobber, kalksten, marmor.
I muld vil salpetersyren omdannes til et aktivt gødningsmiddel ved bakteriers hjælp.
I vandmiljøet vil syren medvirke til iltning af forrådnelsesbakterier i havbunden, så fosfor bindes i sedimentet, og iltsvind reduceres. Kvælstof frigøres ved denitrifikation og indgår i vandfasens pulje, eller damper op i atmosfæren.

Hvis denne sammenhæng kan bekræftes ved saglige forsøg, kan NOx truslen neddrosles til at være et stort skatte- bluf- nummer. 6 milliarder sparet.

Møns klint

Om CO2
Drivhusgassen CO2 har en lignende cyklus, og den bliver i høj grad misfortolket.
Når CO2 ledes til vand, dannes CO2 + H2O = H2CO3 eller kulsyre.
Det kan ligeledes ske i skydannelser, hvorfra kulsyren falder ned med regnen.
Det er kendt, at kulsyreholdigt vand siver gennem jordskorpen og er skyld i dannelsen af enorme huler i kalkstens lag. Drypstens huler eller jordfaldshuller er eksempler.
Dvs. at atmosfærens indhold af drivhusgasser reduceres ved regnskyl.

H2CO3 i vandmiljøet udnyttes af mikroorganismer, som sammen med CaO , udnyttes til dannelse af skaller af Calciumkarbonat CaCO3, som er bjergartsdannende.
Nemlig til: Koraller, Marmor, Dolomitter, Skrivekridt og kalkstensforekomster jorden rundt.

Om CH4 , Metan
Metan, sumpgas, CH4 påstås at være en drivhusgas. Husk den med ko prutterne.
Den er f eks indefrosset i tundra med permafrost, hvorfra den spås at frigives som en ren eksplosion ved mere opvarmning. Og med store konsekvenser for klimaet til følge.
CH4 er en gasart, som stiger til vejrs i atmosfæren. Da den er opløselig i vand, må den også bindes til dråberne i en regnsky, og dermed falde til jorden igen.
Processen ser sådan ud: CH4 + H2O = CO2 + H2O = 2H2CO3 = Kulsyreregn, som deltager i drivhusgassernes kredsløb

Hvis ikke det sker, ville den sumpgas, som er udviklet i historiens forløb, danne en enorm drivhus dyne i atmosfæren. Da dette ikke er tilfældet, må CH4 ligeledes deltage i kredsløbet og vende tilbage til jorden.

Om SO2, Svovldioxyd  og  H2S, Svovlbrinte.
Disse  gasarter kan under visse forhold  ligeledes omdannes  i atmosfæren til Svovlsyre, H2SO4,  som igen optages i syre regn. ( Nævnt i Geologica  side 485 ).

Konklusion:
Alle drivhusgasser deltager i et kredsløb, hvor de vender tilbage til jorden med nedbøren. Her deltager de i livs processerne, inden de atter stiger til vejrs.

Derfor er teorien om drivhuseffekt helt forfejlet. Den er resultat af et stort skræk propaganda nummer, som skal skaffe ufattelige summer i omløb mellem landene og overflødige stillinger til mange, såkaldte ekseperter.

Klima forandringer har altid fundet sted, og de kan ikke styres af langhårede teorier.
Den opvarmning, som finder sted kan alene skyldes svingninger i solens energi udladninger. Se Svensmark.

John Schmidt

Som avisartikel  JohnS_CO2

4 thoughts on “Drivhusgasser

 1. Palle Munch

  Kære John Schmidt.

  Rart at få sine mistanker bekræftet på en saglig og letfattelig måde.
  Er det for øvrigt ikke nyligt i CERN blevet bekræftet at Svensmarks faktisk holder vand.

  hvh.
  Palle Munch

  Reply
 2. Jens Borgmann

  Hmm.
  Rigtigt dejligt hvis det var så enkelt.
  Og hvis det var helt rigtigt og dækkende…..
  Verden er meget kompleks, – og foranderlig, ! ja

  Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *