Emsig forvaltning må stækkes

Landet er formet og vedligeholdt af de mennesker der har haft deres udkomme og beboet de enkelte egne igennem tiderne. Resultatet er så det kulturlandskab vi kender i dag. Under dække af natur- og miljøhensyn er der imidlertid kommet en hel del forordninger og regler i de seneste årtier, der alle er med til underminerer den private ejendomsret.

Andre lande, hvor man har lejet med at adskille dispositions- og ejendomsretten, har kun ført det med sig, at en klasse af uproduktive parasitter er opstået med et misligholdt landskab til følge.

Derfor skal forvaltningen og følgagtige politikere i Næstved fare fem med lempe, når regler på området skal håndhæves. De har fået et mandat af kommunens skatteborgere og ikke af landets centraladministration. Så jeg håber, at Karsten Nonbo får lidt opbakning omkring hans seneste udmeldinger.

Jeg mener i øvrigt at landmanden fra Vester Egesborg, som har været omtalt her i avisen for nylig, har en god sag.
Paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven siger ret klart. ”Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer …”.

I flg. det i avisen oplyste, har der aldrig været tale om en naturlig sø, men det var et vandhul som blev gravet i forældrenes tid, så kreaturer kunne få vand.

Alle andre myndighedsvejledninger og subjektive vurderinger af hvad der fremmer biodiversitet mv. kan godt fremføres, men overtrumpfer ikke Naturbeskyttelsesloven §3, mener jeg.

Hvem der skal melde hvem til politiet er for mig et stort spørgsmål.

Hvem der har patent på at varetage den rette biodiversitet er også yderst kompliceret, og er slet ikke i en klasse, så det kan danne grundlag for en politianmeldelse.

Hvad ville medlemmerne af Næstved kommunes teknikudvalg egentlig sige, hvis landmanden ville politianmelde en af udvalgsmedlemmerne, hvis de havde gravet et stort vandhul i deres have til karper, og der efter en årrække gik hul på membranen, så akvariefiskene døde og det blev besluttet at dække udgravningen til igen?

Se Emsig forvaltning. Udnævnt til ugens læserbrev af Næstved Lokalradio

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *