Faktaboks

Biologi på vildspor

  • Hvad en biolog lærer i Danmark
  • N og P = forurening (eutrofiering) ligegyldig N/P forhold.
  • Ingen N og P er det optimale
  • Med stigende mængder N eller P, des mere miljøbelastning
  • Hvad en biolog BURDE lærer
  • Ingen N eller P = intet liv, hverken på land eller i hav
  • Blot N/P forholdet er 7:1 eller derover er forudsætning for sund plante/alge vækst til stede
  • Til produktion af 1 kg konsumfisk fordres via fødekæden 1000 kg alger
  • 1000 kg alger kan fiksere 1.8 tons CO2 (Cluster BioFuels, Kalundborg)

Og vi ville være ilde stedt uden “sild”, hvad enten de er slanke eller buttede.


Økologiens dilemma

Prof. Bonnevie (1907-1990) skriver i 1986 i en kronik i Jyllands-Posten

”Brugen af gødning blev nødvendig, hver gang der på et landområde kom flere mennesker, end naturens plante- og dyreverden tilbød at føde. Så længe fækalier og urin fra både mennesker og dyr havnede i jorden, var der balance i dennes biologiske kvælstof- og fosforkredsløb. De naturlige forhold herunder selvrensninger i vandløbene, blev ikke forstyrrede. Balancerne i disse blev ganske vist sværere at holde, da vi skulle ernære fem mio. danskere og ikke som for 200 år siden knap en mio. og adskillig flere ved vor landbrugseksport, og vi derfor brugte stadig mere gødning.

Det gik dog først helst galt, da vi samlede os i byer, kloakerede disse, lavede rensningsanlæg, hvis princip er nitratproduktion og tilmed fandt vi på at vaske med fosfater.”

Bonnevie skriver dette i 1986. Det kan være at rensningsanlæggene virkede anderledes dengang, siden han skriver “rensningsanlæg, hvis princip er nitratproduktion”. Måske kan andre, der har været tættere på, bidrage her.

Når jeg hører økologisk landbrug, tænker jeg straks gammeldags landbrug og kolort.
Kolort passer meget godt sammen med Bonnevies teori.  Så der hvor økologerne har en udfordring, som jeg ser det, er at fremme et sædskifte med kvælstoffikserende planter.

Men skal ellers ikke kloge mig på økologi, men i stedet henvise til Per A. Hansen og en maratondebat på Information, hvor jeg i øvrigt blev tippet og min konto på Information blev lukket Økologi mætter ikke mange munde.

Se også:

De nuværende klimaændringer er helt overvejende naturlige Jens Morten Hansen 2017-05-31

Bonnevie Spis bare salat og drik vand til Kronik i JP fra 1986. Vi kan roligt hæve grænsen fra 50 ml nitrat til 100 ml pr. liter drikkevand.
Økologisk produktion er ikke bæredygtig Ingenøren 31/12-2012
Hvor er etikken i økologi?
Flest madforgiftninger fra økologisk landbrug

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *