Hvad Lolland ikke har fortjent

Det behager tilsyneladende ikke Henrik Høegh, at Folketidende beskriver resultaterne af venstres og hans egen lokale (energi) politik jf. ”Barndommens land ER tabt”.

Venstre var hovedarkitekten bag seneste kommunal- og strukturreform uden det var noget som befolkningen havde efterlyst. Embedsværket var en skrubbelløs fødselshjælper jf. bogen ”Mørkelygten”. Kendsgerningen er, at Danmark indbyggermæssigt nu har langt de største kommuner i EU, over tre gange større end gens. i hele EU (eksempelvis er en dansk kommune 9 gange større end en tysk kommune) og hvad har det ikke medført af centralisering på alle niveauer?

Tilstandene i udkantsområderne herunder Lolland er på ingen måde en naturlig udvikling, men et politisk ønske uden demokratisk legitimitet. Kommunalreform(erne) er dog ikke eneårsag. Afgudsdyrkelsen af den boglige skole og en miljølovgivning der strider imod naturlovene har også indirekte udfordret landsbyerne, men skal også tages med, når der engang skal skrives historie.

Det bliver så en hel anderledes historie end den, der er i Henrik Høeghs politikverden.

Ligeledes var venstre med til at oprette de kommunale forsyningsselskaber i 00érne. Disse selskaber er meget politisk infiltreret og har en udpræget monopolstatus. Kunderne har ingen steder at flygte hen og bliver behandlet derefter.

Det er til gengæld blevet et eldorado for politiske eksperimenter (Lolland og HOFOR), hvor markedskræfterne er fuldstændig tilsidesat.

Politikerne bliver aldrig gjort ansvarlig for deres dispositioner. Går det galt må skatteborgerne punge ud, da politikerne aldrig satser deres egne penge.
Se også Erik Rask´s betragtninger den 1/8 om ”Hvad sker der med Lolland”. Dem kan jeg fuldstændigt tilslutte mig.
Tilbage til Henrik Høegh og venstre. Tror såmænd ikke det er onde mennesker, men de tænker kun politisk magt og 90 mandater, koste hvad det koste vil og har gjort det så længe, at de helt har mistet jordforbindelsen. De har helt glemt, at der findes et civilsamfund, som er ved at kvæles i politisk hersen og aktivisme. Gad vid hvor længe Marcus Knuth kan klare mosten i det parti han har tilvalgt.De ildsjæle og frivillige, der er tilbage på Lolland er det ikke pga. politikerne, men på trods. Derfor vil jeg afslutte med at sige, hvad Lolland har fortjent, er ikke ligefrem flere af Henrik Høeghs slags og for den sags skyld de gamle magtpartier´s (venstre og socialdemokratiet) politik.

Som optaget i Folketidende

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *