Kommuneplaner

er noget der stort set alene klares af embedsværket. Kun en meget lille inderkreds, herunder Danmarks Naturfredningsforening, kan påvirke planerne en smule.

Disse planer ser umiddelbart meget uskyldige ud, men har haft en meget negativ indflydelse, sammen med kommunesammenlægningerne, på hvordan livet udenfor købstæder har udviklet sig.

Planlovene skal håndhæves yderst afslappet og Miljøministeriet måtte gerne nedlægges.
Zoneopdelingen i land – , by – og kystnærhedszoner har betydet at specielt landzoner er blevet tømt for liv. Alle erhverv bortset fra landbruget er blevet henvist til bynære erhvervsudstykninger. Og samfund under 1200 indbyggere blev for små til at udgøre en administrativ enhed. Dermed blev mange landsbysamfund langsomt stranguleret.

Men det viser sig at de forskellige planlove på en måde opererer på et lovløst grundlag.
Under dække af selvdefinerede miljøhensyn må stort set al anden lovgivning vige.
Ikke nok med at de såkaldte miljøhensyn ville dumpe med et brag, hvis hele kredsløbet blev taget med i argumentationen, se Miljøloven § 3 stk. 2, Grundlovens § 74 “Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundet i det almene vel, skal hæves ved lov”. er også krænket på det skammeligste hvis man var så uheldig at planmyndighederne sagde at man boede i en landzone.

Byzoner     = Udviklingszoner
Landzoner = Afviklingszoner

Der er godt nok løsnet noget op på dette på det seneste, men skaden er sket. Vognmanden fra Ortved ved Ringsted oplevede i sommeren 2013 dog ikke at planlovstyraniet var ændret væsentlig.
Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark, anklager endelig her i 2013 også zoneopdelingen
Derudover et par andre indlæg der underbygger DMF´s politik
Trives lansbyerne trives byerne og
Landsbyerne på dagsordenen

En lidt mere uddybende forklaring til ovenståendeSkal nok læses et par gange da det er meget koncentreret. (større skrift =[Ctrl og + tegn])

Set med disse briller kan det kun for langsomt med at nedlægge miljøministeriet.
Det er dog ikke noget Demokratisk Fremskridt har indflydelse på. Men det er derfor, at der i vores valgprogram står, at vi vil håndhæve planlovene yderst afslappet.