Konference om vandmiljø

TV-Nord var der den 9/12-2010 et klip omkring vandmiljøplanerne, med de sædvanlige fronter trukket op. Tvivlen om visdommen bag planerne blev der for en gangs skyld også plads til.
(Udsendelse er tilsyneladende fjernet fra tv2nord´s hjemmeside 18/12-2010)
Men TVSYD har den 1/2-2011 lavet et reportage om
Bondeoprør på vej

4 thoughts on “Konference om vandmiljø

 1. Michael Stoltze

  Dansk landbrug har gjort mange fremskridt med at begrænse udledningen af næringsstoffer. Men landbruget har endnu en masse at lære om beskyttelse af natur og landskab.

  Bæredygtigt Landbrug viser IKKE vejen! Det viser disse klip. Jeg har aldrig set så mange sure mænd sige så meget ligegyldigt vrøvl på så lang tid. Det er ikke noget, der gør landbruget ære eller sikrer erhvervets fremtid. Tværtimod. Bæredygtigt Landbrug er til stor skade for erhvervets image og udvikling.

  Reply
 2. admin Post author

  Michael Stoltze skriver at han “aldrig set så mange sure mænd sige så meget ligegyldigt vrøvl på så lang tid” uden at komme et eneste eksempel på, hvor der skulle være tale ligegyldigt vrøvl.

  Bæredygtigt Landbrug har på forbavsende kort tid formået at stable en virkelig god konference på benene, hvor der aldeles ikke var tale om sure mænd. Der var mere tale om bekymrede mænd der for en gangs skyld fik mæle på magtens højborg.

  Michael Stoltze skulle hellere være glad for at der i BL er kommet et modspild til biologer, Naturfred(forure)ningsforeningen og lign. der i en hel menneskealder har vildledt befolkningen omkring betydningen af næringsstoffernes kredsløb i naturen.

  Reply
 3. Henrik K. Schou

  Visse elementer i Grøn Vækst er ikke i trit med virkeligheden. Men vi kommer ikke uden om, at skulle reducere N-udledning. I Frie Bønder – Levende Land foreslår vi følgende:

  * Udtagning af ca. 150.000 ha. af de dårligste jorde, der kun må bruges til afgræsning og høslæt, men uden sprøjtemidler og kunstgødning.
  * En del af den overskydende gødningskvote kan konverteres til højtliggende jorde
  * Det skal være attraktivt at holde græssende dyr på udtagne arealer. Kunne f.eks. kombineres med at afhjælpe overskuddet af jerseytyrekalve, der som stude kunne gå på disse arealer, frem for at møde bolt-pistolen ved fødslen.
  * Husdyrholdet, specielt den underskudsgivende svineproduktion, skal omlægges og reduceres betydeligt samt have en bedre geografisk fordeling.
  * Der bør være lettere adgang til at erhverve landbrugsjord for almindelige danskere. Jo flere aktører, desto større sandsynlig for innovative nybrud og bedre naturgenopretning uden at staten skal betale.
  * Større incitament til omlægning til økologisk drift gennem bedre støttemuligheder og bedre startvilkår for nyetablerede.
  * Halmen skal blive på marken eller bruges til husdyrholdet. Den skal ikke afbrændes på kraftvarmeværker
  * En større del af støtten fra EU skal øremærkes til naturgenopretning, læplantning og skovrejsning. Dem der noget aktivt for naturen og miljøet skal belønnes

  Vi får ikke lov til at gøre som BL ønsker, nemlig som vi plejer. Vi har forpligtet os til Lissabon-traktaten, og EU skal nok sørge for at vi overholder den. Når BL har vind i sejlene, skyldes det at mange nuværende landmænd ikke tænker på de konsekvenser det får for fremtidens landmænd, hvis vi ikke gør noget for naturen og miljøet. Det gør vi i Frie Bønder – Levende Land. Vi ser muligheder, hvor BL kun ser begrænsninger.

  Reply
 4. Jørn Rasmussen (admin) Post author

  Kære Henrik K. Schou. Din argumentation er for det første modstridende, og derudover forholder du dig slet ikke til konferencens indhold.

  For det første indrømmer du at Grøn Vækst ikke er særlig fornuftig (er ikke i trit med virkeligheden) for derefter at acceptere at EU tvinger os til at handle imod det fornuftige.
  Du skriver derefter at vi ikke kommer uden om, at skulle reducere N-udledning.
  Er det fordi EU tvinger os, eller er det fordi at du selv mener at det er fornuftig ? Det afslører du ikke!
  Derefter skriver du ”Når BL har vind i sejlene, skyldes det at mange nuværende landmænd ikke tænker på de konsekvenser det får for fremtidens landmænd, hvis vi ikke gør noget for naturen og miljøet”
  Du nedgør og anklager nuværende landmænd for at handle uansvarligt uden på nogen måde at præcisere hvori deres forbrydelse bunder.

  Der er en tid før – og en tid efter den 22/10-2010.
  Fra mange kompetente sider blev teorierne der ligger til grund for nuværende miljølovgivning sat til vægs.
  Har du mere på hjerte bedes du derfor forholde dig til konferencens indhold, som kan ses i et sammendrag her, eller i de videoklip der er andetsteds på siden.

  Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *