Konference om vandmiljø

Den 22. oktober 2010 afholdte Foreningen for Bæredygtigt Landbrug en Konference om vandmiljø i Fællessalen , Christiansborg, København
Videoliste direkte på YouTube klik (Er PT inaktiv)

Dagsorden

 1. Velkomst v/ Christian Castenskiold, formand Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
 2. NPO 1986 og Vandmiljøplan 1. Hvad var det der skete? v/Per A. Hansen, Agronom
 3. Nitrat i vand / til skade eller gavn? v/ John Schmidt, civilingeniør DMU (Dybsø MiljøUndersøgelser:-)
  Materiale til foredraget
 4. Miljøfremmede stoffer i spildevand. Effekter på vandmiljøet. v/ Kresten Ole Kusk, lektor DTU Miljø
 5. Giftige alger, fosfor og iltmangel v/ Flemming Møhlenberg, seniorforsker, DHI
 6. Kvælstof og iltsvind i indre danske farvande. v/ Niels Kristian Højerslev, mag. lic. et dr. scient. i fysisk oceanografi, NBI/KU
 7. Avanceret modelleret iltsvind i indre danske farvande. v/ Lars Jonasson, phd-studerende i oceanografi, DMI og NBI/KU
 8. Kvælstof som syndebuk. v/ Poul Vejby-Sørensen, cand.agro
 9. Betydning af manglende kvælstof i moderne landbrug v/ Jens Elbæk Andersen, planteavlschef, LandboNord
 10. Konsekvens af Vandplanerne i Grøn Vækst. v/ Claus Skov Madsen, planteavlsrådgiver, AgroPro Sjælland
 11. Lad os gi miljøet en pause! Der er nok andet, at bruge pengene på. v/ Vagn Lundsten, direktør i Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug

Vi var nogle stykker der havde glædet os til denne dag, så vi ligesom kunne blive en bredere kreds om at trække på samme hammel.

Selve indholdet fra konferencen er fint samlet i et 12 siders PDF dokument af Gunner Buck med hjælp fra freelance journalist Anette Eckhold. Kan hentes her

Nedenstående vises en række videoer fra dagen.
Indlæggene var typisk på 25 min. og videoklippene er ca. på 10 min. Derfor kan et indlæg godt bestå af op til 3 klip.

Optageren løb i løbet af dagen tør for strøm, så indlæggene om eftermiddagen er desværre ikke i fuld længde, men er suppleret med link til skriftlig dokumentation.

Klik her for debat

Top kl.15.15 Lad os gi miljøet en pause! Der er nok andet, at bruge pengene på.
Se skriftlig dokumentation
No more power on camera 🙁

Klik her for debat