Lad os begrave kvælstofspøgelset

Lad os begrave kvælstofspøgelset​
​​
Litograf Jens ​​
Jackie Jensen skriver i en kronik i 1988
​​
”Aldrig har så mange studeret så længe, og så lidt – for andres penge, om studenteroprørerne fra 1968. De nassede på det demokratiske samfund og er siden som offentligt ansatte blevet en ny herskende, privilegeret klasse. De udøver en samfundshersen og meningsterror, som er uden sidestykke. 68-recepten lyder. Først os selv, så minoriteterne til helvede med folket.[…]
Som alle andre revolutionære bevægelser stræbte 68-erne efter magten i samfundet for selv at blive en ny herskende – altdominerende – privilegeret klasse. […] I alle lande var der kraft og vilje til at dæmme op imod forfaldet og indføre normale civiliserede tilstande – undtagen i Danmark. Sandheden er, at det danske samfund lod sig løbe over ende af 68-erne. I Frankrig, Tyskland og Italien greb masserne i hysterisk desperation over at være afvist til terrorismen med bombeattentater, gidseltagninger og mord. Men i Danmark, hvor man har for vane at forveksle fordragelighed med viljeløs eftergivenhed og kapitulation med tolerance og fornuft – her var terrorismen ganske overflødig, eftersom myndighederne føjede sig efter 68​-​ernes krav og indrettede samfundet til deres specielle behov. 68-generationen forstod at udnytte den enestående situation.”

Ovenstående analyse kan være med til at forklare, at når vi sammenligner dansk næringsstofregulering med resten af EU landene adskiller vi os på en kedelig måde.

Derfor er det ligegyldigt hvor mange udenlandske evalueringer af dansk miljøpolitik der bringes til torvs​,​ for ånden fra 68​-​erne sidder solidt på forskerverdenen, ansatte i ministerier og de toneangivende medier.

Et aktuelt eksempel. Folketinget behandler frem til medio maj ”ændring af lov om Målrettet kvælstofregulering”.
I bemærkninger på side 2 står ”De foreslåede foranstaltninger bidrager til at sikre opfyldelse af Danmarks EU-retlige forpligtelser på miljøområdet … herunder særligt nitratdirektivet om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater der stammer fra landbruget”. En grov misinformation af embedsansatte til de politiske beslutningstagere. I øvrigt er nitratdirektivet en dansk opfindelse som er påduttet resten af EU.

Pladen der har kørt i flere årtier fra danske universiteter og forskere er, at alle næringsstoffer danner algevækst som efterfølgende falder til bunds og forbruger ilt under nedbrydning.

Men tænk på mange naturudsendelser fra havmiljøet viser​, at fisk og hvaler flokkes i de dele af verdenshavene hvor de mest næringsrige tilstande findes.

Ifølge Danmarks statistik blev der i 1996 af fisk landet 1.665 mio. kg, og i 2014 749 mio. kg. Altså en nedgang på 55 ​%.

I samme periode blev udledning af nitratkvælstof i flg. Århus Universitet reduceret fra 106.000 til 56.000 ton eller 47 %.

Det nuværende lave N/P forhold i de kystnære områder er ikke optimalt for sund algevækst. Derfor kan det have en negativ indflydelse på fiskebørnehaverne, at der bliver udledt for lidt nitratkvælstof fra de tilstødende landarealer.

I flere årtier har den danske ​forskningsbaserede myndighedsbetjening ​forklaret politikerne at nitratkvælstof skal bekæmpes med alle midler. ​Alm. logik og sund fornuft siger faktisk, at vi skal gøre det stik modsatte​!​

Men generelt har afgudsdyrkelsen af den boglige skole medført en uddannelseseksplosion der har fortyndet den akademiske verdens kvalitet og desværre også foragt for den ældre og mere naturnære viden. Derfor lovgiver vore politikere ofte ud fra oplysninger uden faglig tyngde.

For 50 år siden var vi blandt de 5 rigeste lande i verden, i dag er vi ikke engang blandt de 20 rigeste!​

Derfor vil jeg gentage hvad jeg sagde for 25 år siden.

Send alle disse forskere og miljøpolitiserende embedsmænd ned under palmerne på maks. dagpenge, gerne med dispensation for 2 års reglen.​ (Så kan de da ikke lave ulykker så længe).​
​Sikken en ro der ville sænke sig over landet, og de folkevalgte på borgen kunne kaste sig over nogle fornuftige opgaver. F.eks. at rydde op i alle de love der krænker og underminerer den private ejendomsret.​

Politikerne lovgiver ofte ud fra oplysninger uden faglig tyngde […]

I flere årtier har den danske forskningsbaserede myndighedsbetjening forklaret politikerne, at nitratkvælstof skal bekæmpes med alle midler. Almindelig logik og sund fornuft siger faktisk, at vi skal gøre det stik modsatte!

Se hele indlægget bragt i Effektivt Landbrug: Lad os begrave kvælstofspøgelset 2018-04-25

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *