Miljøreligion til folket

Bragt i Sjællandske 12. marts 2015

Vores alle sammens plageånd, Miljøministeriet, fastholder dumstædigt at en ”Vandhandleplan for planperioden 2009 – 2015” skal vedtages og godkendes i samtlige kommuner selvom den blev underkendt i 2012. Efter lovpligtig høringsperiode kan den så komme til at virke i godt et ½ år før en ny ”Vandhandleplan for planperioden 2016- nnnn” skal vedtages.

I Vordingborg Kommune er flertallet heldigvis ved at vågne op, da en udbredt skepsis udtrykkes ifølge udvalgsreferater.

Et mindretal bestående af Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Carsten Olsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Tage Vestergaard og Birgitte Steen Jørgensen går imod indstillingen:

  • ”at der kun gives påbud til enkeltejendomme i områder med rensekrav i det omfang, der er dokumentation for konkrete miljøproblemer” og afledt deraf
  • ”at indsatskravet om, at mindst 843 ejendomme skal have påbud om forbedret spildevandsrensning muligvis ikke indfries på den baggrund”.

Mindretallet siger hermed, at der skal laves tiltag på enkeltejendomme selvom der ikke er dokumentation for konkrete miljøproblemer.

Tydeligere kan det vel ikke tilkendegives, at miljøhysteriet ikke hviler på saglighed men på religion.

Men som gamle Karl Marx sagde ”Religion er opium til folket”.

Gad vide hvor Bent Jørgensen fra Hårbølle er henne i denne sammenhæng?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *