Naturlig Hydrologi

Er absolut en vigtig diskussion.
En meget vidtgående målsætning som ført ud i livet vil medføre at landets befolkning på sigt skal reduceres væsentlig.

Fra DMU er nedenstående sakset (Revideret 1/11-2011)

Hydrologi og kystsikring: De våde og fugtige naturtyper er afhængige af en naturlig hydrologi, der sikrer et tilstrækkeligt højt, stabilt eller evt skiftende vandspejl. Sløjfning af dræn og tilkastning af grøfter, mindskelse af vandindvinding og ophør af grødeskæring er alle tiltag, der har til hensigt at genoprette en naturlig hydrologi.

De kystnære arealer er stærkt påvirket af den dynamik havet og vinden udøver. Oversvømmelser med saltvand  og kraftig vindeksponering betyder en stadig overlejring med kystens sandpartikler, og ikke mindst vindbrud, der kan rive hele kystpartier i havet. Kun særligt tilpassede arter kan etablere sig her. Kystsikring fjerner eller dæmper dettte særpræg, og kystens arter forsvinder.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *