Poul Vejby-Sørensen

Behov for en second opinion – og for at bruge den 2021-06-01

Forstå kvælstofs betydning på ti minutter
Som bragt i Maskinbladet den 5. januar 2021

En nødvendig korrektion af historien Maskinbladet august 2019

Når håret bliver vigtigere end suppen 2017-12-06

En fantastisk artikel om Kvælstofs rolle i naturens kredsløb i ugebrev nr 7 2015 fra Bæredygtigt Landbrug, 

En sejlivet tanketorsk i det danske vandmiljø – kvælstofbegrænsning oktober 2015 Sønderlemmende kritik af dansk vandmiljøpolitik

I snart 30 år er der blevet truffet mange beslutninger der hviler på et fejlagtigt grundlag. Det officielle Danmark står snart alene med sin fortolkning af Nitrogens (Kvælstof) rolle i naturens kredsløb.

Hele miseren opstod da man i 1970’erne effektuerede kloakeringen, rørlage grøfter og udledte spildevandet i sunde og bælter med kraftig strøm. Påvirkningen af havmiljøet hvilede på forsøg lavet på modelberegninger, da fuldskalaforsøg ville blive for komplekse. Desværre endte konklusionen på disse ”forsøg” at kvælstof blev udpeget som årsag til iltsvind.
Cand.Agro. Poul Vejby-Sørensen og Civ. Ing. John Schmidt har henholdsvis teoretisk og ved fuldskalaforsøg over en 25-årig periode bevidst, at kvælstof er mere ven end fjende.

John Schmidt mente ligefrem at kvælstof på formen nitrat (NO3) er et iltningsmiddel.

Når historikerne om mange år kikker tilbage på vor tid, vil det være nærliggende, at de vil kalde det perioden under kvælstofkrigen.

Blev en kvælstofskandale startet i efteråret 1986 oktober 2011