Refleksioner på møllemøde

Refleksioner på møllemøde i Nyk. F. hallen den 24. marts 2015

Med en rigid administration af planlovene i den seneste menneskealder, hvor al anden erhvervsaktivitet end landbrug, skovbrug og fiskeri er blevet henvist til byzoner og erhvervsområder, er det lykkes at tømme landdistrikterne for liv. Administrationen har været så effektiv at der nu er over 3.000 ejendomme på LF klar til nedrivning.

Om landzoner siger Planloven, at der skal lægges særlig vægt på beskyttelse af rekreative områder og naturområder og støjulemper skal forebygges.

Derfor skriger det til himlen, at man nu vil placere monstermøller 6 forskellige steder i Guldborgsund Kommune.

Først bruger man Planloven til at tømme landdistrikterne for liv ved at ”beskytte” naturen, for derefter at bruge samme lov til at fylde tomrummet med vindmøller som i den grad skæmmer naturen. Større form for hykleri findes vel næppe. Hvis projektet gennemføres, må samtlige planlove brændes på bålet og det kan kun gå for langsomt.

Var det så udelukkende styret fra Christiansborg kunne man bedre fokusere på hvor fjenden var, men de folkevalgte i kommunen optræder velvilligt som Naturstyrelsens marionetdukker.

Ved en henvendelse om opstilling af 35 monstervindmøller kunne kommunalpolitikerne havde reageret ved at svare. Det må vi først spørge vores borgere om. Hvis der så var en positiv stemning kunne man derefter forsøge at finde egnede steder.
Accepterer man 35 møller mener jeg, ligesom en tilhører, at de skal placeres samlet, så det kan være et vartegn. Det medfører dog nok, at det må blive et kystnært område a la Rødsand. Forrentningen bliver nok ikke helt den samme, men jeg vil hellere se investorerne med mundvigene nedad end 35 møller spredt udover Guldborgsund Kommune.

Afsættet i hele miseren er i øvrigt CO2 spøgelset.
Halvdelen af verdens forskere er bekymret, den anden halvdel er ikke.
Hvor jeg bor, blev høsten på det lokale tomatgartneri øget med 25 %, da der blev tilført ekstra CO2.

I øvrigt mener jeg, at Miljøministeriet skal udfases – frit efter Cato.

2 thoughts on “Refleksioner på møllemøde

  1. Niels O

    Hvorfor har du blokeret mig fra debatten på 180grader? Har jeg gjort dig noget personligt? Så skal jeg beklage og sige, at det ikke har været meningen.

    Må jeg høre din forklaring?

    Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *