Regionsmøde på Gefion 29/10-2015

Videoliste fra mødet

Tidsangivelse for mine spørgsmål og svar dertil:

Video nr. 2 (Eva K H debat 1)
Ministeren svarer 1:15 på spørgsmålet (som ikke blev optaget) :
Tag afslappet på 16-punktplanens punkt 1 da kvælstof fra landbruget ikke er problemet. Landmændene har meget mere forstand på at passe sine afgrøder end dine embedsmænd og venstrefløjen. Så kan dine medarbejdere også holde fri i week enderne inden jul og i stedet få købt nogle julegaver.

Video nr. 7 (Martin Flemming debat 1)
Spørgsmål 0:00 til Flemming som besvares af Martin 2:30.
Nyt spørgsmål 9:15 som besvares 25:15 af Martin.

Vi må nok konkludere at den formelle ledelse af dansk landbrug selv er skyld i nogle af de problemer som plager erhvervet.

Ved et nyligt afholdt møde på Gefion ved Sorø afsløredes det endnu engang, at der i landbrugets top var megen forvirring omkring kvælstofs rolle i det marine miljø. Dyrkningsintensiteten af landområder har indflydelse på planteavlen men også indflydelse på algevæksten i havet sammenlignet med udledning fra udyrkede områder. Og hvad så.

Et eventuelt overskud af kvælstof, N fra drænrørerne til havmiljøet er som udgangspunkt gavnlig specielt med områder hvor der i forvejen forefindes rigelig med fosfor, P. Med det rigtige N/P forhold dannes sunde alger som er basis for den marine fødekæde. Der bruges som bekendt 1000 kg alger til 1 kg konsumfisk. Så det er ikke næringssaltene der er problemet det er N/P forholdet der skal have fokus.

I flg. Danmarks statistik landede danske fartøjer 1.665 tons i 1996 men kun 749 ton i 2014. En reduktion på 55 pct. Det politiske bestemte kvælstofforbrug i landbruget har været for nedadgående i hele perioden. Både landbruget og fiskeriet lider under alt for megen regulering der hviler på forskning der er spændt for en politisk dagsorden. Her har landbrugstoppen i alt for mange år været for dårligt klædt på til at imødegå tåbelige lovgivning. Man har mere været en medløber end en saglig og stræk modspiller der kunne sætte tingene på plads, til stor skade for landdistrikterne og landets økonomi. Det blev delvis bekræftet ved landbrugsmødet på Gefion den 29/10.

Så der er rigtig meget at rydde op i for Eva Kjær Hansen (herunder 3 tidligere venstre-miljøministres svigt). Men jeg har stor tillid til at hun er opgaven voksen. Vi er mange der gerne vil bidrage hvis vi får lov.

Ovenstående læserbrev til Sjællandske og Landbrugs Nyt er afsendt 1/11:

Se også læserbrev fra 13/4-2016 Eva som Gorbatjov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *