Stop omklamringen af naturen

Socialdemokratiet og Borgerlisten, 4/7, 27/7 og 3/8, vil gerne kloge sig på -, beskytte- og genoprette naturen. Den største risiko er, at politikere i deres iver for at gøre noget godt, får brugt en masse penge på noget naturregulering der skader mere end det gavner.

At bekæmpe udledning af næringsstoffer fra landbrugsområder i form af etablering af vådområder og lignende er det rene idioti. Og følgen af udpegning af diverse naturbeskyttelsesområder er med til at undergrave den private ejendomsret.

Når ejendomsretten i naturområder overdrages fra det private til det offentlige, er der som regel flere negative end positive følgevirkninger.

Hvis der skal markeres noget omkring 100 års dagen for den første lov om naturfredning, skulle det være at Danmarks Naturfredning, DN, skulle fratages deres høringsret der nu er indbygget i lovgivningen.

Er der nogen der har skadet tilstanden i landdistrikterne i Vordingborg kommune er det DN. De har misinformeret omkring landbrugets miljøpåvirkning af omgivelserne, stået bag en rigid håndhævelse af landzoneloven og bakket op om en miljøskadelig måde at planlægge spildevandsrensningen på. Alt sammen har det bidraget til at tømme landdistrikterne for liv.

Men både rød – og blå blok må med nedslået blik erkende, at de villigt har deltaget i unoderne. Advarsler fra undertegnede har ikke manglet.

Men lad os se fremad og ikke dvæle ved fortiden. Nye Borgerlige vil kræve, at påbud er fagligt og sagligt underbygget, når tåbelige miljøpåbud fra centralt hold bliver pålagt borgere og virksomheder i kommunen. Skal der ske udpegning af yderligere fredningsområder skal det være imod fuld erstatning.

Nye Borgerlige mener at naturen nok skal klare sig, det er mere spørgsmålet om naturen kan klare al den politiske aktivisme og centralisering af alting, ikke at forglemme den tåbelige spildevandsplanlægning. Se avisartikel

One thought on “Stop omklamringen af naturen

 1. Michael Clausen

  Jeg så først dette vis dit indlæg i Sjællandske. Jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde, så jeg prøvede lige at søge på dit navn samt (D).
  Hvis du vil fremkomme med en pointe, som vinder gehør, ville det være befordrende, om den var udtrykt på en balanceret måde. Du har naturligvis ret til at “give fanden” i naturen og mene, at mennesket fortsat blot skal fare frem med overforbrug, udledning og ødelæggelse (for at fremme økonomiske interesser). Jeg er ingenlunde en “vandmelon” (grøn udenpå og rød indeni, men jeg holder af naturen og er bevidst om, hvor meget menneskeheden har ødelagt. Der er jo ingen tvivl om, at arterne lige fra store pattedyr i andre lande til sommerfugle og bier har været på hastigt tilbagetog. – Og uden bier er der ikke noget landbrug, hvis sag du vil kunne tale i fremtiden. Genoprettelse er både nødvendig og også til stor glæde – f.eks. i Holmegård Mose, som vi har her i nærheden. Det glædede mig meget, at konstatere, hvordan sommerfugle trives derude, nu hvor man ikke længere udvinder spagnum og genopretter højmosen.
  Ja, naturen skal nok vinde til allersidst. Spørgsmålet er, om det skal ske via menneskets totale (selv)destruktion – eller vi (dvs. selv folk som dig, som der desværre stadig er en del af på verdensplan) kan lære at leve med den
  Kort sagt, du er en patetisk fornægter af kendsgerninger, og man kunne med lige så stor ret foreslå at inddrage din ytringsfrihed som at fratage DN sin høringsret.

  Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *