Vend gødningslager til noget positivt

På informationsmødet omkring miljøgodkendelsen af et stort gødningslager på Masnedø blev en del bekymringer tilkendegivet. Angående terrortruslen er det korrekt at gødning kan bruges til fremstilling af bomber. Vi kender det fra norske Breivik.

Men det var ikke sådan, at kan klippede hul i hegnet til et gødningslager og der syslede med fremstillingen. Han fik som enhver anden bonde leveret gødning til sin ejendom hvor forsøg og sammensætning foregik. Så fokus skal nok mere sættes på slutbruger end på gødningslageret på Masnedø i terrortrussel-sammenhæng.
Det skulle ikke undre mig om det ikke er den megen ilt, der er i nitratgødning (NO3) der er forklaringen til en eksplosiv forbrænding.

Det underbygger i øvrigt mit udsagn om at nitratgødning er et iltningsmiddel. Så hvis der bliver udledt for meget fosfor fra rensningsanlægget, skal der blot suppleres med noget axangødning. Det vil medføre, at vi får den rette balance imellem kvælstof og fosfor N/P på mindst 7:1 der giver sunde alger, som igen giver mange fisk via fødekæden. N (sammen med P) æder algerne og O3 delen får vandmiljøet.
Men hvad så med den øgede skibstrafik, kan den genere. Det er nok et temperamentspørgsmål. Selv kan jeg engang imellem savne den aktivitet der var i den tidligere sydhavn øst for Masnedøbroen, bortset fra når en skibs-generator kørte hele natten.

Man kan selvfølgelig godt være negativ overfor mere skibstrafik, men omvendt kan man også vende det til noget positivt når man ser et gødningsskib sejle forbi. Gødningen skal bruges til landbrugsafgrøder, der giver sunde afgrøder med mere protein i kornet, som senere er hovedingrediensen til et sundere og mere luftigt morgenbrød.
Kornet kan også bruges til dyrefoder (og afledte gode bøffer) med mindre tilskud af sojabønner, som vi ofte henter i Sydamerika. Ved nærmere eftertanke burde ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening derfor helt anderledes være positiv overfor gødningslageret.

Jeg ved godt at DN slet ikke kan overbevises om ovenstående, da de har bekymringer som en formålsparagraf.
Men det undre mig, at der er så mange andre der nu vil gøre dem rangen stridig.
Håber at det lovede møde med politi og beredskab kan berolige gemytterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *