Ambitiøse politikere spolerer nattesøvnen

Kommunen fattes penge og alle opgaver der er kommunalt finansieret må holde for. Anderledes forholder det sig med projekter, hvor staten betaler.

Således var der opbakning fra alle politikere ved seneste kommunalbestyrelsesmøde til at spendere 116 millioner kr. på CO2 alteret ved at afskære afvandingen af godt 900 ha lavbundsjord i Vordingborg Kommune.

Både udledning af latter- og metangas er ukendte, mere sikkert er det, at der frigives fosfor, når disse arealer bliver vandlidende.

Klimaloven har ikke fokus på CO2 udledning alene, men foreskriver at vi blot skal sørge for, at der er et CO2e kredsløb, der skal være i balance. Derfor er fænomenet fotosyntese ganske overset, men meget interessant.

Både ved at oversvømme lavbundsarealer og plastre store dyrkbare arealer til med solceller hæmmes optagelse af CO2 via fotosyntesen til ny biomasse. En landbrugsafgrøde kan nemt lagre 16 tons CO2/ha.

Der kan være andre årsager til at stoppe afvanding af lavbundsjord, men begrundelsen skal ikke være CO2 fangst.

Fordi når der er så mange uafklarede hypoteser om CO2´s rolle i naturens kredsløb, bør kommunalbestyrelsen holde lav profil på området og i stedet koncentrere sig om kommunens kerneopgaver.

Hvis politikere i kommunen ville nøjes med at realisere deres ambitioner for egne midler, er vi mange der ville få en bedre nattesøvn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *