Borgerne kontra embedsstanden

Klage til miljøministeriet over affaldsbekendtgørelser 2022-03-14

Bilag til Procesbevillingsnævnet maj år 2020.

Bilag 0 2020-05-11 Byretsdom 1990-88990-00001-18

Bilag 1 Redegoerelse til politi sagsnr 1900-88990-00001-18

Bilag 2 2017-10-16 Replik til Rolf Houlgaard

Bilag 3 2020-05-22 Aktindsigt – kommune alle 5

Bilag 4 Oplaeg afproevning Forsyning

Ministersvar mv.

Stubbe om overløb og aktindsigt 2016

Slagelsemodellen Svar på spørgsmål 564  Link til spørgsmål 564

Vordingborg Kommune

Høringssvar til Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2022-3032 2022-01-22

Høringssvar til Regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune pr 1. oktober 2023

2011-06-28 Tilsynsnotat med replik

2011-05-06 Følgeton omkring affaldstilsyn

Høringssvar til Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2022 2022-01-21

Spørgsmål til byrådsmøde i Vordingborg den 30. maj 2014

Affaldsplanindsigelse Vordingborg 2014 18/6-2014

Affaldssektorens-politiske-organisering-af-Jorgen-G-Christensen

Indsigelse til Vordingborg kommunes Spildevandsplan 2013 13.maj 2013
Bilag 12 Staerkt modificerede vandomraader (Linket virker ikke indsigelsen)
Svar på indsigelse

Guldborgsund Kommune

Manglende vandproever faelder spildevandsplaner – Artikel fra Folketidende  2020

Klage over Guldborgsund Kommunens svar på aktindsigt fra Fair Spildevand af 16

Tre siders status på Stationsvej år 2017  Kort over fyldegrav på Stationsvej

Forsøg på foretræde – Guldborgsund Kommune udvalg og forsyning november 2015

Indsigelse til Guldborgsund kommunes spildevandsplan 2014-2020  25. november 2013

Indsigelse til revideret spildevandsplan 2014-2020 i Guldborgsund

Advarsel kloak folketidende 17. juni 2014

Spørgsmål til byrådsmøde i Guldborgsund den 15. maj 2014

Bilag til møde den 27. maj 2013 med Guldborgsund Kommune:

Oplæg til dagsorden pr 8/5-2013

Anmodning om foretraede vedr vandplane

Vandplan hoeringssvar Guldborgsund Kommune

Vandplaner – hoeringssvar – Teknisk Notat 10-2-2011 Guldborgsund Kommune

Guldborgsund T og M udvalg 2010_0214  15/02-2010

Guldborgsund T og M udvalg 2010_0131  31/01-2010

Dorte Olsen svar afslag 2010 17/02-2010

Referat-af-mode-den-27-2-2013

Næstved Basnæs kloak

Ansoegning-juni-2013-1

Ansoegning-juni-2013-2

Naturklage afslag 1

Naturklage afslag 2

Afslag-paa-Basnaes-Kloak

Teknikudvalg-Naestved 11/6-2013

Flodkrebsen 2011-04-02 Basnæs Gadekær

I alle kommuner bliver borgerne med jævne mellemrum inviteret til at komme med forslag til Lokal- og Regionsplaner. I den seneste afholdte runde i Vordingborg kommune – kaldet Plan 21, havde John Schmidt og undertegnede tilladt sig at blande sig.

Det medførte afholdelse af 3 møder med kommunens repræsentanter og rådgivende konsulenter. – Noget var vi enige om, resten var vi enige om hvad vi var uenige i.

Vi foreslog derfor nedenstående, som kommunen og vi i fællesskab skulle sende til Miljømisteren.

BILAG 4 I forbindelse med at Vordingborg kommune har haft Plan21 ”Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021” i offentlig høring har det efterfølgende medført afholdelse af nogle møder hvor nogle grundlæggende begreber blev vendt.

Hvis vi i Vordingborg kommune fremover skal undgå at krænke § 3 i Miljøloven, bliver vi nødt til at bede Ministeren om at hjælpe os med at udrede trådene ved at svare/kommentere nedenstående 10 punkter.

Punkt 1A var der uenighed omkring, men de øvrige 9 punkter var der overvejende enighed, men hvad siger Ministeren?”

Se hele Bilag 4
og uden indledning Bilag 1a

Jeg fatter stadigvæk ikke hvorfor kommunen undslog sig.

Den den 3/11-2010 havde jeg en snak med den lokale afdeling for dagbladet Sjællandske. Vi aftalte at avisen skulle sende det til Miljøministeren for at få det besvaret. Intet er sket.

Udfordringen ved tekniske renseanlæg af civ. John Schmidt midt 1990érne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *