Demokratisk Fremskridt

Alle menuer og indhold under “Demokratisk Fremskridt” er kopieret fra valgkampen i Vordingborg Kommune i 2013.

Velkommen til Demokratisk Fremskridt (2013)

Vi, der er så heldige at bo i Danmark og specielt Vordingborg Kommune, har nu i snart 70 år været forskånet for krige og udefrakommende magter, der vil påtvinge os andre måder at leve på.Vi skal være glade og værdsætte, at vi har et bedre udgangspunkt end så mange andre, der prøver at skabe sig en tryg og stabil fremtid.

Vi skal blot gøre os klart, at vi selv har det største ansvar for, at vores fremtid bliver, som vi selv ønsker den.

Nu er Demokratisk Fremskridt, DMF, ikke sat i verden for at holde skåltaler, men mere for at pege på de ømme punkter og komme med advarsler for at undgå blindgyderne.

Vordingborg Kommune har et indbyggertal på knap 46.000, et areal på 625 kmog næsten 100 km imellem de yderste områder.
Set i lyset af, at Demokratisk Fremskridt har som målsætning, at et lokalt demokrati skal have et reelt indhold, og ikke blot være tom retorik, er det ikke den nemmeste opgave, den afgående kommunalbestyrelse efterlader sig.

Kik lidt omkring på siden for at se, hvad Demokratisk Fremskridt i øvrigt har at byde ind med til kommunevalget den 19. november 2013.
Under hvert emne har du mulighed for at komme med kommentarer, spørgsmål eller forslag til forbedringer. Start her.

Hvis du har løst til give en hånd med til at få styrket det lokale demokrati og et stærkere civilsamfund i kommunen, så hold dig ikke tilbage. Se mere.

 

Demokratisk Fremskridt er et “antipolitisk” parti, der vil afpolitisere samfundet. Eller med andre ord civilsamfundet skal styrkes på alle områder.

De områder, der ikke umiddelbart kan afpolitiseres, skal befolkningen i langt højere grad inddrages og dermed have større medindflydelse på udviklingen, end det har været tilfældet i de seneste årtier. Du kan hjælpe til med dette ved at sætte kryds ud for Demokratisk Fremskridt (bogstav G) den 19. november 2013.

Demokratisk Fremskridt er ikke en ny opfindelse, men et parti på klippefast grund der ikke lefler for tidsånden, men holder sig til de erfaringer tidligere generationer har gjort sig med respekt for Grundloven.
Vi har været opstillet til kommunevalget i den gamle Vordingborg Kommune ved følgende 3 kommunevalg:

1997
2001
2005_Region

2005
Og nu igen i 2013

Vi er nu glade for at kunne tilbyde hele ny Vordingborg Kommune fra Svinø over Præstø til Møns klint ”antipolitiske løsninger”, som vi er overbevist om, at der er et stort behov for.

Kort kan Demokratisk Fremskridt´s holdninger sammenfattes til:

 • Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.
 • Kommunen skal fokusere mere på sine kærnekompetencer og overlade så meget som muligt til civilsamfundet. Derved kan skatteprocent og ejendomsskatter sænkes.
 • Åbne udvalgsmøder indføres.
 • Frit valg af børnepasning og skolevalg.
 • Opgaver, som kommunen både udfører og selv fører tilsyn med, revideres.
 • Lokalråd/borgerforeninger får administrative beføjelser og økonomiske midler.
 • Erhvervslivet skal kun efterleve saglige miljøkrav og henvendelser fra erhvervslivet skal være servicemindet med kort sagsbehandlingstid.
 • Ved udliciteringer har opdeling på fagområder første prioritet.
 • Der fokuseres på de reelt svage grupper (de stærke skal nok klare sig).
 • Nul tolerance overfor politikere og embedsmænd, der bryder gældende lov.
 • Miljøområdet bringes i overensstemmelse med kendt viden og eksisterende lovgivning.
 • Al planlagt spildevandsrensning i Vordingborg Kommune skal stilles i bero, så ikke flere ressourcer bliver misbrugt.