Oprør mod miljøbevægelsen

Fra bogen

Er de intellektuelle en demokratisk klasse?

fra 2014 “bøgernes herrer ikke brødføde sig selv

De intellektuelle tromler ubønhørligt frem med trumfkortet boglig uddannelse. Folketinget ivrer for mere teoretisk viden, det gælder både oppositionen og regeringen. Viden er vores vigtigste ressource!

Uddannelse udgør samfundets sande produktionskraft. Journaliststanden klør på i samme dur. Ikke mindst er Danmarks Radio ihærdige propagandister, læreanstalterne selvsagt også. Agitationen er vedvarende og påtrængende. Skolegang er vejen til velstand, lyder råbene, ellers kan Danmark ikke klare sig i den globale verden. Flere penge til forskning og uddannelse! Det er til fordel for alle.

Nej og atter nej, det er ensidig til fordel for de intellektuelle, som forstærker deres sociale slagstyrke. Samtidig nyder det boglige borgerskab godt af den voksende mængde af embeder. De hvide hænder skaber ikke velstanden. Som uproduktiv klasse kan bøgernes herrer ikke brødføde sig selv. De lever af andres arbejde. Pengene må hele tiden ralle fra de producerende til de vegeterende. Universiteterne udgør en økonomisk belastning for samfundet. Som helhed er de højere skoler tabsgivende.

Bevares, naturvidenskaberne kan i adskillige tilfælde gøre endog storslået gavn. Men hvad med luksusstudier som medievidenskab, filosofi, kognition og persisk digtekunst, kommunikation og teatervidenskab? Studierne er utvivlsomt interessante, men kan de gå rundt?

Nej, velstandens kilder er produktiv fremstillingsvirksomhed, handel og transport. Den slags kan ikke siges for tit. Produktionsarbejderne og de næringsdrivende er velstandens egentlige skaffere.

Fra det sidste afsnit fra bogen “forurening gennem tiderne”

Er de intellektuelle egnet til at regere?

Det kan man betvivle. Fornuftig lovgivning forudsætter realisme. Intellektuelle er letbevægelige. De er tilbøjelige til ukritisk at sluge de rigtige meninger, som dog inden længe ubesværet lader sig udskifte med nye anskuelser. Døgnets mode holdes for øje. Ståsteder skifter plads.

Intellektuelle er i stand til at rumme to modstridende ideer i hovedet på én gang og skiftevis tro på dem begge.

År efter år på skolebænken forringer kandidaternes dømmekraft. Jordforbindelsen mangler. I skolemiljøet koster teoretiske vildfarelser ikke noget. Aktører på et frit marked bliver helt anderledes belært om virkeligheden. En forretningsmand med urealistiske projekter taber penge. Straffen falder prompte, når fallitten truer. Håndværkeren bliver lige så hurtigt konfronteret med realiteterne. Entreprenørerne lærer også på den hårde måde, hvori kendsgerningerne består. En fejlagtig vurdering afregnes kontant, og det er sundt. På den måde skærpes realitetssansen. Fornuft og omtanke grundfæstes. Sådanne mennesker er egnet til at lovgive.

Kapitalisme og socialisme  Jyllands-Posten 18. september 2001

Støtte, styring og kontrol Jyllands-Posten 2. februar 2001

Miljøpolitik er politik, når politik er værst Jyllands-Posten 9. september 2000

Det yderste højre Jyllands-Posten 4.juni 2000

Lillelandsfordelen “Frihedsbrevet” nr 10 1996

Den politiske galskab af Steen Steensen Tale ved Fremskridtspartiets Landsmøde i Hillerød i 1993

Ellemann en katastrofe for Danmark  29. marts 1992

Kommunerne er fjendtlige bastioner Jyllands-Posten 12. november 1989

Naturfredningsforeningens to akademiske frontløbere Jyllands-Posten 1986-12-14

Socialdemokratiets fremtid Kronik i JP september 1984

Humbug fra ende til anden Midtpunkt i JP februar 1983

“Oprør mod miljøbevægelsen” er titlen på et lille folder som Steen Steensen har forfattet i 1988.

Men oprør som sådan ligger danskerne fjernt.

Jyllands-Posten skriver den 5/10-10 at Danmark har verdens:

  • Dyreste vælfærd
  • Største offentlige sektor
  • Højeste skattetryk
  • Højeste moms
  • Højeste bilbeskatning
  • Højeste miljøafgifter (min tilføjelse)

selvom det er en kendsgerning i DK, er der ikke megen optræk til “Tea Party” bevægelser. Som nogen bemærker:

  • har vi for kort tid imellem måltiderne
  • eller også bliver det regnvejr om torsdagen.

Så der skal meget til før danskere rejser sig fra sofaen. – Men hvad er alternativet efterhånden ?!

Steen Steensen slutter i 1988 folderen med følgende:
“Det haster med et oprør. Tiden passer ikke den, som ikke
passer tiden. Bestandig svækkes næringslivet af de uophørlige
angreb. Og miljøbevægelsen får uafladelig tilført ressourcer.
Flere og flere ansættes i forureningsbranchen. Mere og mere
kapital tilflyder modparten.
Øjeblikket er kommet! Det er for sent at låse stalddøren, når
hingsten er stjålet.”

Hans profeti har jo nogenlunde passet, men det har også haft store omkostninger ikke at tage opgøret. Man må håbe at Bæredygtigt Landbrug kan rette op på de mange års svigt.

Folderens indhold kan printes ud som en PDF fil på 3 sider

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *