Ordsprog fra 1977

Politik
Inflation er som at spise for meget – man har det rart lige indtil et bestemt øjeblik, og så er det for sent at gøre noget. – L.A.

Inflation er, når grunden knager under nationaløkonomien, men overdøves af pengesedlernes knitren. – D.O.

Ingen tyv i verden kan opvise så imponerende resultater som inflationen.

Inflation er ligesom at sidde fast i en trafikprop. Man føler sig som en del af problemet, men kan ikke rigtigt se, hvad man kan gøre ved det. – J.K.

Demokrati kan ligesom kærlighed overleve angreb af enhver art – undtagen forsømmelse og ligegyldighed. – F.S.

Demokrati er en metode til at komme fremad uden at efterlade nogen bagude.

I et demokrati tæller også de slette og dumme menneskers stemmer. Men under alle andre styreformer kan det være dem, der sidder ved roret. – B.G.

Politikere er folk, som forud for et valg lover, at enhver skal have sin bil. Og efter valget?
Så får de travlt med at sætte parkometre op. – J.C.

Den ferme politiker kendetegnes ved, at han først rejser sig og får skuden til at vippe og derpå får os andre til at tro, at han er den eneste, der kan føre den frelst gennem uvejret. – R.A.

Den fuldendte politiker er en ørn til at spille plat-så-vinder-jeg, krone-så-vinder-jeg-noget-andet. – C.C.

Heinrich Pestalozzis (Schweitz) advarsel til Napoleon: Et lands værdi måles kun på dets indbyggeres moralske, åndelige og sociale egenskaber – intet andet er holdbart!

Politik er en scene, hvor sufflørerne ofte taler højere end skuespillerne (Ignazio Silone)

En centraliseret administration behersker et folk, der elsker deres slaveri, så man kan udnytte teknologien effektivt.- Man har rettet mentaliteten til, så den følger ændringer og undgår konflikter. Det hele er nået med midler, der er kendt i Vesten. Intet af, hvad svenskerne har gjort, er i sig selv originalt. Deres originalitet ligger i anvendelsen. (Fagre ny Sverige, Roland Huntford)

En af grundene til, at inflationen har så meget vind i sejlene er, at alle dele af samfundet bliver ved at puste til den.

Fejlen ved velfærdssamfundet er, at når man er nået så vidt, at man kan overlade de kedelige arbejde til andre, kan man ikke få nogen til det. –W. W.

Alle vil gerne spise med ved statens bord, men ingen vil klare opvasken. – W.F.

Problemet vand er særdeles spændende. Vil vi løbe tør for det, inden vi har nået at forurene det alt sammen? – B.V.


Det nære
Den fabrik, som frembringer det vigtigste produkt, er hjemmet. – C.W.

De vigtigste ting i livet er ikke ting.

“En kvinde indrømmer aldrig, at hun har lidt et nederlag i en diskussion. Hun mener højst, at det ikke er lykkedes hende at fremfore sine synspunkter tydeligt nok. G.F.”

Der er nogle, der siger, at statistik er ligesom en bikini – meget afsløres, men det væsentligste skjules. Vidste De forresten, at den gennemsnitlige vanddybde i Øresund er så lav, at en voksen person kan gå over til Sverige med hovedet over vandet hele tiden. Sådan rent statistisk set.. (Steffen Preuss) SMEA 1977-10-12

Med børnebørnene holder Gud os skadesløse for alderdommen M.W.

Man kan ikke gøre en god gerning for tidligt, for man ved aldrig, hvor tidligt det bliver for sent.

At blive sat op på en piedestal har sine ulemper hvad man opdager, første gang man gør et lille fejltrin.

Arbejdet kan vente, mens De viser barnet regnbuen, men regnbuen venter ikke, mens De gør arbejdet. -P.C.

Nudanske ordsprog:

  • Velsignet være alle uromagere, mellemmænd og fredsmæglere for de vil aldrig blive arbejdsløse.
  • En krone sparet, er en krone tjent. En krone tjent, er en krone tvangsopsparet
  • I modgang lærer et menneske lettest sig selv at kende, for da er han velsignet fri for beundrere.

Tag tingen som de kommer – ja. Men prøv også at få tingene til at komme, som De helst vil tage dem.

Hvis man forstiller sig at et samfund er som et hus der er bygget op af mursten, og familier er at sammenligne med mursten, går det galt hvis murstenene opløses. JR

Der findes ikke eksperter på menneskeliv. Der findes kun eksisterende mennesker med hvert deres liv. – Søren Krarup JP 1978-07-13.

Arbejdet kan vente, mens De viser barnet regnbuen, men regnbuen venter ikke, mens De gør arbejdet. – P. C.

Ca. 95 % af, hvad man får fortalt i fortrolighed, er der alligevel ikke et menneske, der gider høre på – M.M.

Intet i livet er der grund til at frygte det skal blot forstås – Marie Curie

Når du har berøvet et menneske alt, er han ikke længere i din magt. Så er han fri igen – Alexander Sol.

Hvad solskin er for blomster, er smil for mennesker. -J.A.

Det er ikke arbejdsgiveren, som betaler lønnen – han ekspederer bare pengene. Det er produktet, som betaler lønnen. – Henry Ford.

Det er mærkeligt, så få ledere – såvel som ægtefæller- der har opdaget, at hvis man giver efter i de små ting kan man næsten altid få sin vilje i de store. – S. H.

Fejlen ved konkurrence er, at den bringer det bedste frem i produktionen og det værste i menneskene. – D.S.

Moralsk forargelse er måske den mest nedbrydende følelse, der findes, fordi den giver frit løb for had eller misundelse under dydens maske. – Erich Fromm.

Vær dig selv. Hvem anden er bedre kvalificeret? – F. G.

Hemmeligheden ved al undervisning består i at respektere eleven. – Ralph Emerson.

Børn er altid menneskeslægtens eneste fremtid. – William Saroyan

At være en dygtig læge vil sige, at man kan berolige sin patient, indtil naturen får tid til at helbrede ham. – H.A.

Det er såmænd kun en fordel at være lidt skør i bolden, hvis man skal føle sig hjemme på denne jord. – L.S.

Når en leder skal vælge sine nærmeste medarbejdere, er det kun to egenskaber, ban bør være villig til at betale næsten hvad som helst for – smag og dømmekraft. Næsten alt andet kan fås i metervis J.G.

Man bebrejder firmaer, at de vokser sig for store. Men et firma er kun stort, fordi det yder service. Hvis det holder op med det, skrumper det ind meget hurtigere, end det voksede op. – William S. Knu.

Jeg foretrækker den begejstredes fejl for den lærdes ligegyldighed – Anatole France.

Brug hjernen, når det gælder Dem selv, men hjertet, nar det gælder andre. E.D.

Med de sten vi kaster efter genierne bygger de nye veje for os.

Det er en god ferie, der tilbringes mellem mennesker, hvis tidsbegreber er vagere end ens egne.

Sommetider er det bedre at indgå kompromis. Fordi man giver en røver sin tegnebog, behøver man jo ikke ligefrem at sympatisere med, hvad han gør.

Der er mennesker, som laver falske penge, men oftere er det penge, som laver falske mennesker.

Hvis man ser ti problemer komme ned ad vejen, kan man være sikker på, at de ni vil vælte i grøften, før de når én. – Calvin Coolidge.

Et hjems udsmykning er de venner som kommer i det. – Ralph Emerson.

Man kan ikke skabe sig et omdømme på, hvad man agter at gøre. – Henry Ford.

Folk, der løber med en halv vind, risikerer at blive væltet omkuld af den anden halve. – H.A.

For sent når vi at værdsætte vin og filosofi, det er lettere med øl og handling. – M.M.

Folk, der sætter deres privilegier over deres principper, mister snart begge dele. – Eisenhower.

Den nyttigste form for humoristisk sans er den, som sætter én i stand til straks at afgøre, hvad det kan være uklogt at le af.- L.A.

En mode er ikke andet end en organiseret epidemi. – George Bernard Shaw

I vore dage bliver børnene anbragt i et varmt hus, en varm bil, en varm skole. Forældrene er bange for, at deres barn skal få hjernerystelse, hvis det bliver ramt af et snefnug. – B. P.

Den bedste forældrekombination består af en far, som er mild bag en fast holdning, og en mor, som er fast bag en mild holdning. – S. H.


Filosofi
Hvornår er man voksen nok til at få betroet magt? Når man holder op med at ønske sig magt, og i stedet ønsker sig ansvar – ikke før DB

Civilisation er ikke andet end et forsøg på at betragte vold som den sidste udvej. – J.O.

Statistik er ingen erstatning for dømmekraft. –

Mennesket er en langsom, sjusket og kløgtig tænker. Maskinen er hurtig, nøjagtig og dum. – W.K.

Hvor ville livet være rart, hvis folk med penge brugte dem på den måde, folk uden penge ville bruge dem, hvis de havde dem. – Roland Doryelés.

Den eneste, som aldrig træder andre over tæerne, er ham, der står stille. – F.J.

Man kan kun give en virkelig objektiv vurdering af ting, man ikke interesserer sig for, hvilket uden tvivl er grunden til, at en objektiv vurdering altid er uden værdi. – Oscar Wilde.

Når man får noget for ingenting, har man bare ikke fået regningen endnu. – F.J.

Historien er et kæmpemæssigt advarselssystem.

Forventning er det, der får os til at føle kaminildens hygge, mens vi saver brændet.

Der er tusind småhug mod ondskabens grene for hvert enkelt slag mod ondets rod. – H.D. Thoreau

Vi mennesker er inkonsekvente. Vi går meget op i, at slagteren ikke snyder på vægten, men er sjældent så nøjeregnende, når det gælder vægten i badeværelset.

Enhver har brug for sine minder, De holder ligegyldighedens ulv fra døren. – S. B.

Tag tingene som de kommer, ja. Men prøv også at få tingene til at komme, som de helst vil tage dem.

Man skal aldrig besvare et vredt ord med et vredt ord. Det er nummer to, der skaber skænderiet. -A.N.

Ængstelse er som knirken og piben i et maskineri, der ikke har fået olie. I tilværelsens maskineri hedder olien tillid- -H.B.

En digter er en person, som sætter en håndfuld ord ind imod tiden, og vinder. – D.O.

En løgn kan måske klare øjeblikket, men den har ingen fremtid. -E.G.

Sjusk ikke med sproget. Vores evne til at udtrykke os i ord or af største betydning. Næst efter at kysse findes der ikke mere spændende form for kontakt mellem mennesker. – 0.A.

De kendsgerninger, som man ikke ser lige i øjnene, har for vane at dolke en i ryggen. – Sir Harold Bowden

Vi lever i et samfund der har svært ved at dø, og som har svært ved at fødes. (svensk psykolog)

Ønsker har den egenskab at se ganske anderledes ud efter deres opfyldelse end før. (Peter Bamm).

Hvorfor gifte sig og gøre en kvinde ulykkelig, hvis man har den illusion, at man som ugift kan gøre mange kvinder lykkelige? (M.Hjorth)

Venlighed er aldrig spildt. Hvis den ikke har nogen virkning på modtageren, gavner den i det mindste giveren.

Folk med store visioner om, hvordan man kan forbedre Moder Jord, burde starte med en stump have. – L. E.

Ingen er så irriterende som den, der er mindre intelligent og mere fornuftig, end man selv er. – D.H.

Frustration kan betegnes som forskellen mellem det, man gerne ville være, og det, man er villig til at ofre for at blive det, man gerne ville være – S. H.

Det er umuligt at besejre et uvidende menneske i en diskussion.

Det er nytteløs at sende hære imod ideer. – Georg Brandes

Kløgt kommer af erfaringer. Erfaringer kommer af dumheder – Sacha Guitry

Sandheden er for nøgen, den virker ikke ophidsende. – Jean Cocteau.

Man må følge med tiden medmindre man er stærk nok til at få tiden til at følge med sig. – G.G.

Man har ikke fuldført sin uddannelse, før man har lært at leve med et uløseligt problem, – E.K.

Sandheden skal ikke skifte ejer mange gange, før den bliver fiktion. M• W.

Min definition på et frit samfund er et samfund, hvor den upopulære kan føle sig tryg. – Adlai Stevenson.

Der findes to former for frihed: Den falske hvor man er fri til at gøre hvad man har lyst til, og den ægte, hvor man er fri til at gøre, hvad man bør. -O.K.

Procenten af fejltagelser ved hurtige afgørelser er ikke større end ved lang tids gustne overlæg, og beslutsomhed får i sig selv tingene til at glide og skaber tillid. – A.C.

Virkelig frihed vindes ved selvbeherskelse, ikke ved selvudfoldelse. – R.S.

Et mål her i livet er den eneste skat, som er værd at søge efter.

Et folks ernæringssituation er naturligvis det fundamentale, men et folks behov er tredimensionalt. Det drejer sig ikke kun om folketallet og de materielle ressourcer, men også om kulturelle ressourcer. Denne tredie dimension er totalsummen af menneskets åndelige, sjælelige og følelsesmæssige behov og noget ganske andet end de elementære livsfornødenheder og fysiske goder.

I det lange løb vil det måske vise sig, at pessimisten har ret, men optimisten bar det rarere undervejs.

Hvis man vil nå nogen vegne, må man have et vist mål af intelligent uvidenhed.

En mand kan lide Dem for, hvad han tror, De er – en kvinde for, hvad De tror, hun er. – I.P.

Nogle mennesker når op til toppen af stigen – men blot for at opdage, at den står lænet mod den forkerte mur. – C.H.

Jeg foretrækker den begejstredes fejl for den lærdes ligegyldighed. – Anatole France.

Tilgivelse ændrer ikke noget ved fortiden, men den gør fremtiden lysere. – P.B.

Hvis jeg var hedning, ville jeg rejse energien en statue, og falde på knæ og tilbede den. – Mark Twain.

Menneskets fremtid afhænger af vor evne til at kombinere forskningens viden med naturens visdom. – Charles Lindbergh.

Hvis man lader sine penge tale for sig, drukner de alt, hvad man ellers har på hjerte. – M.M.

Vi har ikke den ærbødige indstilling til regnbuen, som naturfolkene har, fordi vi ved, hvordan den opstår. Vi har mistet ligeså meget, som vi har vundet, ved at fravriste den dens hemmelighed. – Mark Twain.

Hvis du viser tålmodighed i et øjebliks vrede, vil du slippe for hundrede dages sorg. – kinesisk ordsprog.

Tiden er inde til en påmindelse om at vi først og fremmest tilhører menneskeheden, at mennesket har udskilt sig fra dyret gennem tanken og sproget. Mennesker må naturligvis være frie. Lænker man os, vil vi synke tilbage til dyrestadiet. – fra Alexander Soljenitsyns brev til det sovjettiske forfatterforbund 1967.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *