Citater om islam(isme)

Skal vi acceptere islam som religion?

Kilde med yderligere henvisninger: Der var et yndigt Land, Mogens Camre, Lars Hedegaard og Ole Hasselbalch (2014). Uddrag

Hvis vi accepterer, at hele den primitive ideologi, som islam indeholder, er en religion omfattet af Grundlovens § 67 (Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.), vil muslimske indvandrere til Danmark aldrig blive integreret. Vi er nødt til – med bibelens ord – at skelne mellem Guds rige og kejserens rige. Troen har ikke noget at sige om organiseringen af kejserens rige. Og forsøg på at påvirke det verdslige samfund på basis af tro er ikke religion, men politik (webmasters fremhævelse) og har derfor intet krav på respekt i et demokratisk samfund. 

Der er naturligvis en del mennesker med islamisk kulturbaggrund, som ikke er stærkt troende. Men det er ikke det samme som, at flertallet ikke er præget af deres kulturs samfundsopfattelse. I muslimske lande, som har forsøgt sig med en form for demokrati, vindes valgene da også af islamistiske partier, således som det senest er demonstreret i Egypten. Selv i det mere udviklede Tyrkiet har en rent islamistisk regering vundet de seneste valg og søger med alle midler at gøre landet til en islamistisk stat.

Den vestlige verdens udvikling er baseret på rationalitet, sekularisme og humanisme. Derfor er islam i alle former uforenelig med den vestlige kultur. Det er et falskneri at hævde, at de to ideologier kan leve fredeligt side om side, det sker intet sted i verden og da slet ikke i Europa.
Naturligvis er der mennesker med muslimsk kulturbaggrund, som indser, at Vestens
samfundsmodel og livsform er fundamentalt bedre end islams. Naturligvis er der muslimer, som er fredelige mennesker og som lever et normalt liv med den vestlige velfærdsstats begunstigelser. Desværre er det imidlertid et mindretal, hvilket dokumenteres klart af de mange statistikker om kriminalitet, terror, sygelighed, højt træk på alle velfærdsydelser og ringe deltagelse i undervisning og arbejdsmarked, som denne bog beskriver. Det er disse afvigelser fra Vestens normer, som skaber kultursammenstødet.

Når vi bøjer af for muslimernes krav om at beholde deres kultur i vore lande, er virkningen, at de fleste muslimer fastholdes i fortidens opfattelser. Og deres adfærd, normer og levevis gør dem til tabere i de udviklede samfund. Uanset tilbud og muligheder for integration fastholder flertallet af muslimer ikke desto mindre deres ret til at ændre tilflytterlandenes forhold og bogstaveligt erobre større og større fysiske områder, som underlægges sharia-lovgivning.

Denne adfærd har intet med religion at gøre, og den skal ikke fredes under påstand om, at der er tale om en religion. Den skal tvært imod bekæmpes med alle midler, for den er en trussel mod selve demokratiet og den vestlige retsstat.


”(…) moskeer er kimceller til et modsamfund.” (s. 84)
Necla Kelek er født i 1957, bor i Tyskland, og omtaler sig selv således:
”Som sociolog og migrant, som født tyrker og muslim har jeg det privilegium at kunne betragte både det tyske og det tyrkiske samfund såvel inde- som udefra.”


(s. 235).  19/12-2016 Anmeldelse fra Trykkefrihedsselskabet
Giovanni Sartori, italiensk politolog skriver 26/1-2016

‘Jeg siger, at fra år 630 og fremefter kan historien ikke vise noget tilfælde, hvor islamisk integration i noget ikke-islamisk samfund er lykkedes. Tænk på Indien eller Indonesien’

Men multikulturalismen…

‘Hvad er multikulturalismen? Hvad betyder det? Multikulturalisme findes ikke. Venstrefløjen har lanceret ordet multikulturalisme, men aner ikke hvad islam er. De diskuterer som idioter. Tænk over det. Kineserne fortsætter at være kinesere, også efter 2000 år, og de lever roligt sammen med deres traditioner og sædvaner i vorte byer. Jøderne ligeså. Men ikke muslimerne. Privat kan og må de fortsætte med at være muslimer, men politisk må de acceptere vort system med folkestyre, ellers må de forsvinde herfra.’

Hvis en tænkende venstreorienteret hører det, kalder han Dem for ‘xenofob’.

‘Venstrefløjen skulle skamme sig. Den har ikke mod til at håndtere problemet. Den har mistet sin ideologi, og for at gøre en køn progressiv figur griber den fat i denne skadelige sag med de åbne døre for alle mennesker. Solidaritet er godt, men det er ikke nok’

Hvad behøves?

‘Regler. Indvandringen til Europa er uholdbar, den er alt for stor. De der kommer ind, hvem det end måtte være, må have et visum eller lignende, regulære dokumenter, en sikker identitet. De som lever her illegalt skal smides ud. Og de som forbliver, skal ikke have stemmeret, ellers danner muslimerne et politisk parti, og med deres fødselstal vil de om 30 år have absolut majoritet. Og vi vil komme til at leve under Allahs lovgivning. Jeg har levet 30 år i USA. Jeg havde alle rettigheder, men ikke stemmeret. Og jeg havde det udmærket.’
End Giovanni Sartori

Vestagers candyfloss af tolerance
I sin uvidenhed prøver Margrethe Vestager med en candyfloss af tolerance at imødekomme en ideologi, der er totalitær, og som langt overgår kommunismen og nazismen i styrke og konsekvens. Kurt Charleman, Speciallæge i psykiatri i JP 13/2-2013

 Den forkyndende frihedskæmper
Katrine Winkel Holm interviewer den 5. marts 2013 den dødstruede pakistanske Sabatina James der har konverteret fra islam til kristendommen.
Hvad er dit syn på burka-forbud og minaret-forbud?
“Jeg mener, at man at nødt til at gøre det meget klart, at hvis nogen immigrerer til et vestligt land, så er det deres pligt at integrere sig ind i samfundet. Det er ikke samfundet, der skal overtage deres værdier. Jo tydeligere de vestlige samfund gør det klart, i jo højere grad vil muslimer acceptere det. Når de vestlige samfund giver efter, tror muslimerne, at det skyldes, at de ikke har nogen værdier og tænker så: ”Det er os, der skal give dem værdier.”
Så jeg er tilhænger af et burka-forbud og et minaretforbud. Vi har vores kultur her, og de bliver nødt til at tilpasse sig den.”