Indfør en fælles ekstra valuta

Grundlaget for den kommende EU afstemning, hviler på et kritisk grundlag. Vi stemmer om en fælles valuta, men samtidig siger vi ja til at afskaffe vores egen valuta. Men reelt er det mere den politiske overbygning, og en katalysator for processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, det handler om.

En fælles valuta uden afskaffelse af de nationale valutaer ville være meget nemmere at plædere for, som jeg følgende kort vil redegøre for.

Penge (mønter) er noget man har indført for at gøre det nemmere at bytte ting. Isoleret set er de intet værd. (Mønter kan måske erstatte spændeskiver i en nødsituation, og sedlers brændværdi er ikke værd at tale om).
Altså er penge en omsætningsformidler – intet andet.

Hvis vi forudsætter at handel over landegrænser fremmer mellemfolkelig forståelse og udnytter ressourcerne på en hensigtsmæssig måde, er det i alles interesse at have en “omsætningsenhed” som mange lande vurderer ens. Derfor er det udmærket at indføre en fælles valuta for de lande der i dag er medlem af EU. – Men…

Problemet opstår når man vil afskaffe de nationale valutaer, og oprette den politiske overbygning som beskrevet i traktaterne. (Det er jo blot Romerriget i en udvidet model). EU landene repræsenterer vidt forskellige kulturer og mentalitet, og må ikke fratages deres egen suverænitet, når løbende problemer og udfordringer skal løses.

De enkelte lande har vidt forskellige holdninger til den rette størrelse for den offentlige sektor og hvordan man løser arbejdsløshedsproblemet. Disse forhold er man nødt til at ensrette over landegrænserne ved afskaffelse af de nationale valutaer. Vi kan som eksempel se hvad der sker i Danmark, hvor vi har den samme valuta, når enkelte kommuner vil prioritere udgifterne anderledes end Centraladministrationen (Mogens Ulykketoft). Så bliver man banket på plads. Kommunerne har meget snævre grænser økonomisk at operere på. – Se også: Frank Dahlgård om fælles mønt

Hvis vi kan blive enige om at de nationale valutaer ikke skal afskaffes, hvad skal vi så med en euro. Vi har jo US-Dollars og D-Mark som kan bruges. Det vil jeg ikke afvise, men som et forhandlingsoplæg overfor Ja-siden vil jeg forslå følgende. For at styrke det europæiske kontinent overfor presset fra USA og Østen indføres en euro som en ekstra valuta i konkurrence med de nationale valutaer.

Følgende fordele taler for dette.

  1. Vi undgår at kompromittere Grundloven.
  2. Dynamikken og handlefriheden i de enkelte lande bibeholdes.
  3. Det er nemmere at optage og integrere nye lande i samarbejdet (de østeuropæiske lande). De kan starte på det niveau de nu engang befinder sig, uden at opfylde skrappe optagelsesbetingelser.
  4. Lande som Frankrig vil bedre kunne acceptere den løsning end hvis US-Dollers/D-mark skulle bruges som ekstra valuta.
  5. Hvis euroen har succes kan de enkelte lande hen ad vejen afskaffe deres nationale valuta, hvis de ønsker det.
  6. Hvis euroen ikke har succes er skaden meget begrænset. Man bruger bare de “omsætningsenheder” man altid har gjort.
  7. De europæiske erhvervsliv vil komme ud i en større konkurrence, da det er nemmere at sammenligne priser over landegrænser. Dette vil på sigt styrke Europas status overfor verdens øvrige økonomiske “fællesskaber”.
  8. De nuværende EU-institutioner vil blive aflastet væsentlig for det store ansvar, som traktaterne tilpligter dem.

Min konklusion er derfor: Indfør en fælles ekstra valuta i konkurrence med de eksisterende.

Jørn Rasmussen, sommeren 2000