Vejby Timmermann

Meningsudveksling mellem cand. agro. Poul Vejby-Sørensen og professor Karen Timmermann den 9. februar 2021 på et møde i Faglig Referencegruppe

Professor Karen Timmermann udtaler:

  • Dansk miljøpolitik går ud på at forhindre algevækst for enhver pris. (med andre ord – skabe misvækst i det marine miljø)
  • Det er helt bevidst, at man forsøger at forhindre det ideelle forhold mellem N og P på 7:1.
  • Der forefindes faktisk altid mere fosfor end kvælstof i havet for at tilfredsstille Redfields komfortzone. Derfor er det vigtigt at begrænse udledning af kvælstof så meget som muligt!!!
  • Der dannes ikke blågrønalger i danske farvande af betydning pga. saltindholdet. (Mon det også gælder for Østersøens vedkommende?)