Byrådet er mere vores fjender end venner

Knud Larsen og Thomas Chrisfort skriver den 3/9 i Sjællandske med overskriften Spildevandskloakering i Magleby, at Magleby tidligere udledte dårligt renset spildevand fra bundfældningstanke til enten et vandløb eller blev nedsivet til grundvandet.

For det første er der ingen der ved hvor godt eller hvor dårligt en bundfældningstank renser spildevandet. Men de næringssalte der bliver udledt fra tankene efter bakterieomsætning, blev tidligere omsat ved plantevækst i de åbne grøfter på samme måde som man har registreret det i Hårbøllebækken efter rørlagte strækninger blev fritlagt (Ugebladet for Møn uge 48/2013 – “Hvor bliver spildevandet af”)

Med henvisning til trafiksikkerheden, som en vægtig årsag, er de fleste åbne grøfter nu rørlagt, men man overså den rensende effekt de havde. Så det drejer sig blot om at få genskabt en erstatning for de åbne grøfter. Det kan være pilerens, tagrør eller anden form for grøn vækst der trives i et fugtigt miljø. Derved bliver affald omdannet til en ressource i form af biomasse og de vanvittige høje tilslutningsbidrag og vandledningsafgifter kan nærme sig 0 kr.

Videre tager de to herrer de såkaldte eksterne uafhængige undersøgelser af Rådgivningsfirmaet NIRAS og Horten Advokatfirma til indtægt for hvad der er foregået i Magleby.

Horten juridiske vurdering af Uffe Thorndahls hvidbog undviger med sædvanlig juridisk ordsnedkeri at forholde sig de væsentlige anbringender. Ikke mindst Hvidbogens side 10.
Tror Horten at vi i Vordingborg Kommune er dumme eller ikke kan læse.

Det er trist at kommunen bruger borgernes skattekroner på dyre advokatregninger til at vaske deres eget snavsede vasketøj. Derfor, bed om en slutafregning fra Horten og send aldrig bud efter dem igen.

Hvilke udtalelser havde man egentlig forventet sig af NIRAS omkring Magleby. Det er jo dem der har det overordnede ansvar for hele kommunens spildevandsplanlægning.

Derfor mener jeg ikke at NIRAS skal slippe ligeså nemt som advokatfirmaet. Et erstatningsansvar bør der tages stilling til. Firmaet har slet ikke sikret sig basismålinger for den eksisterende miljøtilstand, som der står i lovgivningen, inden de store planer blev iværksat.

De iværksatte planer, som måske har været overflødige, har de så løst på den mindst bæredygtige måde ved blindt at fokusere på de højteknologiske løsninger til trods for at de er blevet mindet om de grønne alternativer. Ikke mindst i EU’s Vandrammedirektiv (implementeret i Miljømålsloven) står der mange ting som burde kunne føre til domfældelse og dermed erstatningspligt.  Vi taler altså om 3 cifrede mio. beløb der er fejlinvesteret! (Se yderligere nederst i denne artikel)

Glem alt om at afvente Tilsynsrådets afgørelse. Den kender vi allerede. De vil ligesom andre jurister i offentlig tjeneste ikke ødelægge deres egen karrieremuligheder, ved at gå imod DJØF-vennerne i embedsværket. Derfor frikendes Vordingborg Kommune.

Var der så en opvakt opposition i byrådet der ville hjælpe Magleby og mange tilsvarende områder var der et lyspunkt. Men det er tilsyneladende hele byrådet der bakker op om Knud og Thomas.

Min konklusion må derfor være at vi PT har et byråd der ikke er vores venner men vores fjender.


Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS´s rolle i spildevandsplanlægningen.

Niras plan 2009-2013 for Vordingborg
Svar til Jørn Rasmussen fra Niras den 21. august 2009
Referat  af møde med Niras  den 8. februar 2010
Lydfil af referat kan fremskaffes ved mødedeltageres accept.
Opfølgning på møde 8. februar 2010

 

One thought on “Byrådet er mere vores fjender end venner

 1. Steen Steensen

  Hej Jørn
  Jeg prøver igen. Nå, men jeg ser, at du trods alt ikke har opgivet at bekæmpe myndighederne, herunder kommunens forbrug af borgernes penge til dyre advokater.
  Dog må jeg indrømme, at jeg ikke er alt for godt inde i emnet om spildevand og deslige. Jeg konstaterer blot, at du fremdeles er i god form.
  Selv har jeg netop skrevet en kronik, der handler om de store fremskridt i 1900-tallet vedrørende forbedringer af miljøet. Det viser, at 1968-balladen blot er politik i forbindelse med et klasseskifte. Om jeg får den optaget et sted? Vi må se.

  Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *