Direkte demokrati

Hvis lokalrådene i kommunen ikke ønsker at have mere selvstyre kan det overvejes at kikke lidt mere på Direkte Demokrati som tidligere har været fremført af Demokratisk Fremskridt.

Det repræsentative demokratis deroute
Uddannelse, oplysning og information er i dag hver mands eje. De fleste har en mening om det meste, men oplever at deres mening ikke bliver varetaget af den eller de, der skulle repræsentere dem. Som følge af embedsværkets og udvalgsstyrets stigende dominans har det medført, at hvor der for 50 år siden var ca. 33 % af befolkningen der var medlem af et politisk parti, er der i dag kun 3-5%, heraf er få aktive.

Politikere overser at befolkningen derved oplever en voldsom indskrænkning af mulighederne for demokratisk medbestemmelse.

Jeg tror slet ikke, de ledende og ikke så ledende politikere er klar over, hvor lidt de agtes i befolkningen. Den arrogance og mangel på virkelighedssans, de bærer til skue, er forbløffende. Bent Jensen prof dr. phil. i JP den 03/11-2000

Direkte demokrati.
Alle erfaringer fra ind – og udland siger at beslutningstagere i det repræsentative demokrati aldrig tilnærmelsesvis ville kunne frembringe resultater med så megen visdom og hensyntagen til alle parter i et samfund, som hvis folk blev direkte spurgt om løsningen på en opgave, efter de havde gennemarbejdet det på deres arbejdsplads og iblandt deres venner i nogle uger. Folk er nemlig hverken selviske eller kyniske hvis de får overladt et ansvar og hvis man viser dem tillid. Franskmanden Alexis de Tocqueville forudsagde i 1840 følgende om det repræsentative demokratis virkning på den enkelte borger:

Borgeren føler dagligt i det små afhængigheden på sin hud, uden at have andet end en vag fornemmelse deraf- den gør ham aldrig desperat, man fortrædiger ham ustandselig og vænner ham af med at bruge sin personlige vilje. Således udslukker den gradvis åndskraften og udmager sjælen, mens den lydighed – som udelukkende burde gælde et lille antal såre alvorlige, men meget sjældne tilfælde – kun lader ham fornemme trældommen. Forgæves overdrager man den samme borger, som man har gjort afhængig af centralmagten, pligten til fra tid til anden at vælge denne magts repræsentanter.    

Initiativret: (et supplement til Direkte Demokrati)
Hvis der kan samles 7 % af vælgerne (ca. 2.200 underskrifter) om et bestemt emne, skal dette sendes til afstemning blandt alle Vordingborg Kommunes stemmeberettigede borgere.

Demokratisk Fremskridt nærer ingen illusion om at kunne repræsentere alles interesser, så ethvert initiativ til folkeafstemninger, og retten til at borgerne kan kræve emner til afstemning ved at indsamle de fornødne underskrifter fremmes.