En retskaffen kvinde

Til en ”retskaffen” kvinde

Helle Jessen, om nogen, udpeger sig selv som lovens vogter og skriver, at Næstved Kommune ikke kan vælge at se bort fra statens udmeldinger.

Et par klip fra statens hyrdebreve:
*23. april 2015: ”Proportionalitetsprincippet er udtryk for, at der ikke må anvendes mere indgribende
foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. Efter princippet er det
et krav, at forvaltningen skal anvende egnede midler til at opnå det ønskede formål, midlerne skal
stå i et passende forhold, herunder økonomiske set, til formålet […] I praksis foretages en konkret helhedsvurdering af, om den trufne afgørelse påfører borgeren en unødigt vidtgående byrde”.
*14. maj 2018: ”Ifølge miljøbeskyttelsesloven er det kommunerne, der lokalt bestemmer i hvilket omfang, der skal kloakeres, og hvordan dette skal ske. Der er betydelig forskel på, hvordan landets kommuner er bebygget, og dermed også på hvor omkostningseffektivt det er at kloakere sammenlignet med decentral rensning”.
*29. oktober 2018: ”Det er kommunerne, der foretager den konkrete vurdering af dokumentationen for påbud”.
Hun henviser også til en landsretsdom, som man skal rette ind efter uden dog at præcisere nærmere.
Her er det passende at inddrage EU´s-vandrammedirektiv, som har to væsentlige principper: ”Forurener betaler princippet” og Proportionalitetsprincippet.
Skulle der opstå konflikt mellem EU’s lovgivning og den danske lovgivning, står EU-loven over den danske.

”Forurener betaler princippet” betyder at danske myndigheder – helt anderledes end i dag – skal have gummistøvlerne på og tage målinger ude i virkeligheden.

Proportionalitetsprincippet har forvaltningen åbenbart heller ikke forklaret Helle Jessen godt nok, hvad det indebærer.

Da fr. Jessen er et retskaffen menneske, er der vist noget hun skal have læst op på.
Til afslutning skal det lige nævnes, at en lokal erhvervsmands renseanlæg fungerer udmærket i Vordingborg med kommunens tilladelse.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *