Markagers Meritter

Til den såkaldte konsensuskonference, som Teknologirådet afholdt den 23. oktober, blev der lavet en syv timers-video. I den var der flere opsigtsvækkende oplysninger.

Der var andre uautoriserede oplysninger, end at landbruget havde udledt i 72.000 tons N i 2019. Stiig Markager forklarede følgende:

1) Alger i havet er en motor, der pumper kulstof fra luften og ned på bunden af vores fjorde. Benzinen i den motor er kvælstof og fosfor. Via et slideshow blev det så forklaret, hvordan bunden ændres fra sand inde ved kysten til mudder, jo længere man kom ud fra kysten.

2) Konstaterede blågrønalger i Østersøen øst for Bornholm skulle bekæmpes med en kraftig reduktion af udledt kvælstof fra de tilstødende lande. Som bekendt dannes blågrønalger kun, når der er underskud af kvælstof i forhold til den enhver tid tilgængelige fosfor.

3) I et tredje eksempel vistes to laboratorieglas med lige dele alger/søsalat. Her fjernede man hver dag det halve af tilvæksten fra begge glas. Det første glas fik ingen kvælstof, der lå søsalaten bleggrøn på bunden, og der var ikke meget salat at fjerne. Hvorimod i det andet glas var salaten flot og mørkegrøn og stod lodret i glasset, og den halvdel søsalat man fjernede fyldte meget mere. Ergo jo færre næringssalte i havet des bedre.

Fødekæde

Alt det der med at der findes en fødekæde i havet, der er baggrund for et fiskeri bliver ligesom holdt udenfor ligningen.

Der medgår 1.000 kg alger til 1 kg konsumfisk.

Fiskeriet i Danmark toppede faktisk for en menneskealder siden, da der blev udledt mest kvælstof fra de dyrkede arealer. Hvor meget over- og trawlfiskeri har betydet for de færre landede fisk i dag, undlader jeg at inddrage betydningen af.

Det er ufatteligt, at Stiig Markager kan holde masken uden at trække en mine, når han præsenterer sine konklusioner. Det beundrer jeg ham mest for.

Anderledes tankevækkende er det, hvor populær han er i de toneangivende medier, der sætter dagsordenen. Godt vi har uafhængige medier uden statsstøtte herunder Effektivt Landbrug.

 

Markagers Meritter som bragt i Eff. Landbrug online 4/11-2020

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *