Europa er rig på forskellig kultur

9/4 skriver Ib Christensen: “EU’s kri­se er kun lige begyndt”. 8/5 skriver Per Nyholm: “Europa, et globalt håb”. JP kan ikke beskyldes for ik­ke at dække bredt, når folk har no­get på hjerte.

PN nedprioriterer økonomiens betydning i EU og slår nu på trom­me for EU-kulturen. Den sædvan­lige undertone, med at sammen­smeltningen af de europæiske lan­de er nødvendig for at undgå fremtidige krige, får vi også. PN’s

EU-analyser minder mere og mere om “Komiske Ali” fra Irak. se Avisklip

Vitalitet blev kastreret

Her er så min udlægning. En af år­sagerne til EU-projektet skyldes al den ravage, som Tyskland havde udøvet igennem to verdenskrige, og i øvrigt problemet med at Frankrig og Tyskland igennem ti­derne ikke har kunnet enes. For at komme dette til livs har man op­bygget overdådige institutionelle og udemokratiske overbygninger, der er et eldorado for ukontrolla­bel og uproduktiv “regereri”.

Måske kan man sige, at vi i dag har fået fred i Europa, men det var på bekostning af, at vi måtte ka­strere de enkelte landes vitalitet, egenart og dynamik.

Rig på forskellig kultur

Tyskland er hjertet i Europa med flest naboer. Hvis der er ro og sta­bilitet her, er det en væsentlig år­sag til, at resten af Europa kan sove trygt. Med amerikaneres mellem­komst efter Anden Verdenskrig blev Tyskland delt op i delstater med en solid demokratisk forfat­ning, der gør, at jeg mener, og i øv­rigt også andre kan have tiltro til, at det ikke kan gå galt igen.

Konklusion: Europa er på det re­lativt afgrænsede landområde rig på så megen forskellig kultur. Lad denne rigdom igen få vitaliteten og dynamikken tilbage, og lad os ikke duperes af dem, der vil mis­kreditere nationalstaten, for det er jo det, PN plæderer for.

Den noget oversete forfatter Ste­en Steensen har på udmærket vis i sine bøger dokumenteret og sam­menfattet, at jo flere lande verden består af, jo lykkeligere og sikrede bliver befolkningernes levevilkår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *