Historiens største bedrageri

Civilingeniør John Schmidt, Mogenstrup, som gennem flere år har beskæftiget sig med alternative muligheder for rensning af spildevand, har gjort nytårsstatus over milliarderne i havmiljøplanen. Han kommer til den konklusion, at planen er det største bedrageri i landets historie. Han opfordrer i stedet til at fjerne overskuddet af fosfor i spildevandet.

Havmiljøplanen er danmarkshistoriens største bedrageri. Trods de hidtil anvendte milliarder af skattekroner, er den totale forurening jævnt voksende. Altså gør vi noget forkert. Men blot ved at ændre forudsætninger kan vi hurtigt forbedre tilstanden i havet, uden at det koster ret meget i kroner.

Nitrat og fosfor (Substral) er nødvendigt såvel for livet i havet som på landjorden. Når blot stofferne findes i de rigtige mængdeforhold – 20:1 – dannes der sunde, grønne alger, der indgår som Første led d navets fødekæde. Når smådyrene trives godt, kommer fiskene tilbage.

Hvis fosfor er i overskud, dannes der giftige blågrønalger, der enten slår fiskene ihjel – døde hummere i Kattegat, døde fisk i kanalen i Næstved – eller får dem til at flygte. Eller de lærer at overleve giften og optage den i sig – giftige limfjordsmuslinger.

Hav områder med iltsvind kan renses ved tilsætning af nitrat.

Denne påstand bekræftes på Danmarkskortet, der viser, at iltsvind er et byfænomen, der er afledt af overskud af fosfor.

Se blot på udledninger fra Isefjorden – Nykøbing $ Holbæk, Roskilde, Frederikssund, Frederiksværk, Hillerød. Hundested. Eller på iltsvindet i Århus-bugten og i Kieler-bug- ten. Alle er storbyområder på linje med Øresund – København, Malmø, Helsingborg og Helsingør.

Hvis landbruget var skyld i iltsvindet, skulle Randers fjord være mest forurenet. Den modtager jo vand fra Danmarks største flod, Gudenåen, der afvander mange tusinde hektar landbrugsjord. Randers fjord er sund på grund af nitraten fra landbruget.

Midtsjællands store landbrugsområde, Åmosen, har afløb gennem Halleby å til Storebælt. Ud for dette afløb er der ikke noget iltsvind. Det samme gør sig gældende i Ringkøbing fjord; hvor Skjen-åen har sit udløb.

Vi skal med andre ord koncentrere os om at fjerne overskuddet af fosfor fra byernes, rensningsanlæg. Det gøres i første omgang let ved en afgift på fosfatholdige vaskemidler og i næste omgang ved forskning i nye vaskesystemer, der ikke skader havet.

Det er mere logisk at fjerne fosfor ved kilden, hylderne i supermarkedet, end at fjerne den ved hjælp af dyre rensningsanlæg, når den først er fortyndet med millioner af liter vand.

Men det er ikke logik for dem, der skal fordele og leve af milliarderne i havmiljøplanen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *