Category Archives: Kvælstofrelateret

Miljø- /klimaaktivisme – en erstatningsreligion der overtrumfer alt

På forskellig vis udtrykkes frustrationer indenfor landbrugets rækker. Måske skal vi træde 1-2 skridt tilbage for at få et overblik. Den tidligere præsident for Tjekkiet Vaclav Klaus skrev i Financial Times i 2007: Miljøaktivismen udgør tidens største trussel mod friheden, demokratiet, velstanden og markedsøkonomien. Den startede i 1960érne på universiteterne i Californien hvor studenterne gjorde… Read More »

Kvælstof mere ven end fjende

Det er provokerende at nye vandområdeplaner for 2021-2027 er offentliggjort inden resultatet af en second opinion på området foreligger. Historisk baggrund For 50-60 år siden blev det mere og mere udbredt at samle spildevand i større centrale renseanlæg, hvorefter det blev udledt i strømfyldt farvand efter en grovrensning. I 1981 indrapporterede daværende amtskommuner bekymrende oplysninger om iltsvind og fiskedød.… Read More »

Bjarne Brønserud om næringsstoffer fra landområder

I de lovtekster som Danmark har tiltrådt i EU er der fastlagt maksimumsgrænser for koncentrationen af nitrat-N. Siden 1991 har denne grænse været 11,3 milligram nitrat-N. Når der således henvises til Vandrammedirektivet kan det konstateres ud fra årets Novana-rapport, at det danske vandløbsvand har en særdeles fin kvalitet, og at denne fine kvalitet har gjort sig… Read More »

Kvælstof mere ven end fjende

For gud ved hvilken gang udbasuneres udledning af kvælstof fra landbruget, som årsag til ringe vandmiljø her i avisen den 3/11. Professor Stiig Markager skulle være garanten for udsagnet. Tilfældigvis har han lige holdt et foredrag her i Vordingborg den 5/10 arrangeret af DN. På samme måde som en håndværker der kun har en hammer… Read More »

Manglende lovhjemmel bag vandområdeplaner

Onlineudgave (bag betalingsmur) Er der lovhjemmel bag vandområdeplanerne, har Fair Spildevand bedt miljøministeren om at besvare på den 8. juli 2022. – Vi kan sammenligne med, at fem procent kører 20 km/timen over max.-grænse på hovedvejene, ergo må vi sænke max.-grænsen med 20 km/timen Spørgsmålet lød: »Vil ministeren redegøre for, hvilke EU-direktiver der forpligter Danmark… Read More »

Det glade budskab – kvælstof mere ven end fjende

I forbindelse med Forlig om grøn omstilling af landbruget fra oktober 2021 (Landbrugspakken) blev det vedtaget, at oprette et kommissorium-for-second-opinion der skal se på det faglige grundlag for kvælstofindsatsen med Finansministeriet som tovholder. Cowi har fået til opgave at lave en rapport til fase 1, hvor Fair Spildevand har bidraget med følgende: Det glade budskab – kvælstof mere ven end fjende. maj… Read More »

Kvælstofskurken – en sejlivet fætter

En del spalteplads bruges den 30/3 på ”Landmænd når ikke miljømål”. Det er primært reducering af udledt kvælstof fra dyrkningsfladen, der igen har fokus. Det der kvælstofspøgelse er en sejlivet fætter. Jeg vil endnu engang prøve at kaste lidt lys over nogle misforståelser. Grundet mange års udledning af dårligt renset spildevand til strømfyldt farvand, blev der… Read More »

Danmarks Naturfredningsforening og havet

Den lange udgave Det er næsten ikke til at klare når Danmarks Naturfredningsforening, DN, for gud ved hvilken gang, gør sig til dommer over naturens tilstand. Således skriver Maria Reumert Gjerding den 27/11 ”Havet er kommet i ufattelig ringe tilstand”. Da Miljøministeriet, MM, var meget selvhævdende i opstartsfasen, så de mere veletablerede ministerier og styrelser noget… Read More »

Er landbrugets plager selvforskyldt

Der er en vis forargelse over at fødevareministeren strammer op på krav til reducering af landbrugets kvælstofudledning. Men hvad har en nyudnævnt minister at forholde sig til, der ikke har landbrugsforhold som spidskompetence? Hele den forskningsbaserede myndighedsrådgivning er med deres form for forskning nået frem til, at mængden af kvælstof er hovedårsagen til at opnå… Read More »

Afvist uddeling af folder på møde

I september 2011 var der et møde på hotel Falster i Nykøbing F. arrangeret af landboforeningen. En folder blev uddelt på mødet men afvist og i stedet uddelt ved udgang efter mødes afslutning Vandmiljøplanen – en grov misforståelse af kvælstoffets rolle i verden  

Historiens største bedrageri

Civilingeniør John Schmidt, Mogenstrup, som gennem flere år har beskæftiget sig med alternative muligheder for rensning af spildevand, har gjort nytårsstatus over milliarderne i havmiljøplanen. Han kommer til den konklusion, at planen er det største bedrageri i landets historie. Han opfordrer i stedet til at fjerne overskuddet af fosfor i spildevandet. Havmiljøplanen er danmarkshistoriens største… Read More »