Må Miljøministeriet død for at landdistrikterne kan overleve

​Endnu engang bygges en artiklen, ”land på vej til at knække over”, op over samme læst.

Lokalpolitikere påpeger nogle problemer, forskere forklarer, og arbejdsgrupper nedsættes af den ansvarlige minister.

Der er dog nogle brugbare oplysninger fra artiklen, men hvorfor har man ikke fået en udtalelse fra formanden for landsbyerne, Carsten Abild?

Forskere fra de store universitetsbyer har ikke meget at bidrage med her, de er ofte selve problemet.

I alt for mange år har afgudsdyrkelsen af den boglige skole medført, at landområderne har mistet ungdommen til universitetsbyerne.

Manglen på faglige færdigheder må så erstattes af østeuropæisk arbejdskraft.

Hele miljøhysteriet, som universiteterne nu er ansvarlig for, har medført at mange familiebrug er bukket under og resterende landbrugsarealer er udpint, foranlediget af en tåbelig begrænsning af brug af kvælstof.

Planlovene der nu har været gældende i 40 år har yderligere bidraget til at landzonerne er tømt for liv.

På det administrative område har 2 kommunalreformer, uden at det var et folkeligt ønske, medført at en kommunes indbyggertal i Danmark nu er 3,6 gange større end gennemsnittet i Europa. Det er en kendsgerning som ikke må ignoreres, hvis vi skal forstå og løse ”udkantsproblemet”.

Det positive i al elendigheden er, at ”udkantsproblemet” ikke er naturgivent, men menneskeskabt, med støtte fra centraladministrationen på Christiansborg, derfor kan det også løses.

Det ministerium der er arnestedet for de fleste landdistriktsproblemer er Miljøministeriet, så hvis man oprigtigt mener at man vil vende udviklingen i landdistrikterne så er det spørgsmålet om dette ministerium samtidig kan overleve.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *