Nitrat løser problemerne

Jeg vil gerne rette nogle misforståelser i den løbende Nitrat debat imellem Jens Barsøe, professor Poul Bjerregaard og Kåre Press-Kristensen, senest 26/12.

Postulatet om at 96 pct. af kvælstof i fjordene kommer fra bundsedimentet fremkom professor Stiig Markager første gang med på Faktahøringen om vandplanerne den 17. september 2012 på Christiansborg. Det er et udokumenteret udsagn, men kan bruges til at lægge røgslør over 25 års forfejlede vandplaner.

Når de mange bestræbelser på at reducere landmandens nitratudvaskning ikke viser sig at have nogen virkning kan man undskylde det med, at det skyldes gammel skade fra tidligere udledning, der nu har ophobet sig på havbunden.

Nitrat i havmiljøet er gavnlig på den måde, at det bidrager med produktion af sunde alger der kan indgå i fødekæden.

Det er forholdet imellem fosfor og kvælstof der er interessant. Hvis blot der er mindst 7 gange mere kvælstof end fosfor er der ingen problemer. Problemet opstår når der er for meget fosfor.

Dels bliver algerne mindre pga. fosfors indflydelse på celledelingen, dels bliver der dannet flere kvælstoffikserende blågrønalger. I begge tilfælde medfører det, at algerne bliver mindre attraktive for næste led i fødekæden, giver mere uklart vand og mere bundfald.

Når vi ved, at der til 1 kg konsumfisk medgår 1.000 kg alger skal vi blot sikre grundlaget for sunde alger ved, at der mindst er 7 gange mere kvælstof end fosfor.

Udover at nitrat er grundlaget for sunde alger, er det også et godt iltningsmiddel iflg. side 114 i NPO-redegørelsen. ”Så længe der endnu er nitrat tilbage i vandet kan nitrat bevirke iltning af det organisk materiale i sedimentoverfladen”.

Beviset på at ovenstående fejer Danmarks officielle kvælstofpolitik af banen, her fremført af professorerne Stiig Markager og Poul Bjerregaard, er, at ingen med fuldskalaforsøg endnu har kunnet bevise at tilsætning af nitrat ,isoleret set, har bevirket et dårligere vandmiljø. De gange man har forsøgt har det faktisk løst problemerne.

At vi i Danmark i alt for mange år har tilsidesat naturlovene og ført krig imod kvælstof har DR et vist ansvar for. DR har langt den største indflydelse på, at magthaverne ikke følger skjulte politiske dagsordener, men holder sig til dydens smalle vej. Endnu en grund til at DR´s status burde revurderes og tvangslicensen ophøre, som lederen den 26/12 også skriver. Institutionen har gode udsendelser, men der er for mange nittere. Og vi ved, at monopollignende institutioner på et tidspunkt altid vil degenere.

Se også Den rigtige historie om nitrat og iltsvind af Jens Barsøe, Sdr. Stenderup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *