Molbo-rensning på Masnedø

Længe har Masnedø været en oase og beskyttet imod det offentlige ”kloakeringsvanvid”. Men med havneudvidelsen sniger kloakeringsslangen sig imidlertid ind af bagdøren. I første omgang er oplægget, at 10 parceller på den vestlige del af øen skal lede deres proces- og husspildevand under Masnedsund til renseanlægget på Ore. Fra Ore skal vandet så efter rensning ledes tilbage over Masnedø og ud i Storstrømmen. Værs´go og skyl.

Det siger sig selv at en sådan løsning aldrig vil være omkostningseffektiv, men endnu værre ej heller miljørigtig. Rensningen foregår over 2-4 dage med unødvendig brug af energi og kemikalier til følge og gødningsværdien tabes. Et begrænset antal stoffer bliver renset til en politisk bestemt grænseværdi, men rigtig mange miljøfremmede stoffer risikerer at ende i Storstrømmen.

Kloakvandvidet, der har hærget landet i en menneskealder, må stoppe nu.

Hvis vi omdefinerer spildevand til vand med næringsstoffer, så er det nemmere at forstå, at vi helt enkelt kan bruge naturens egne mikroorganismer til at omsætte det organiske spildevand til nye uorganiske gødningsstoffer, som igen kan indgå i ny biomasse til forskelligt brug. Omsætningen foregår over flere måneder og er dermed mere grundig. Øvrige eventuelle miljøfremmede stoffer deponeres eller indgår i biomassen, så det marine miljø i tilgift bliver forskånet for disse.

Skal der kloakeres på Masnedø kan husspildevandet ledes til et økologisk renseanlæg. Procesvand kan gå samme vej, selvom det er et grundlæggende princip at processpildevand fra industri skal renses ved kilden og ikke blandes op med husspildevand. Danmark har flere virksomheder der leverer økologiske renseanlæg, både til rensning af husspildevand og industrielt spildevand.

Så rent juridisk påhviler det faktisk Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning, at vurdere om disse teknologier er mere miljøvenlige og omkostningseffektive.

Derfor, giv plads til den grønne lavteknologiske og miljøvenlige spildevandsrensning på Masnedø, gerne med det offentlige som ansvarlig tovholder. Se også avis artikel 7/9-2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *