Rodzonemetoden

En centralisering af spildevandsrensning viser sig at være lidt af en blindgyde.
Alternativet hertil er decentrale “tekniske” løsninger.

Sivbanner

Men her er valgt at sætte focus på mere lavteknologiske grønne løsninger, hvor planters evne til at omsætte og nedbryde forureningen i spildevand, så grundstofferne igen kan indgå i naturens kredsløb på en enkel og bæredygtig måde, udnyttes.

Som appetitvækker vises en artikel fra 1987.
Naturen har det bedste rensningsanlæg
Der er her fokuseret på tagrør.
Men andre former for grøn vækst, piletræer og lign. kan også bringes i anvendelse.

Se her for en mere omfattende litteratur på området for rodzonemetoden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *