Erik Ugilt Hansen’s indlæg fra mødet på Sonnerupgaard Gods

Et lille koncentrat af Erik Ugilt Hansen’s stærke indlæg.

Se Ugilt´s talepapir og omdelte folder på BL infomøde 2/11-2012.

Erik U. Hansen beskrev på basis af egen erfaring og oplevelser, hvordan embedsværket i den seneste menneskealder på vandmiljøområdet har haft sin egen dagsorden i strid med overordnet EU-direktiver. 

Bl.a. forklarer han, at danske myndigheders målemetoder for vandløb og søer, er et stort rod, der gør det meget svært at vurdere hvilken indsats der virker.

Myndighederne har ikke brugt det objektive og retsgyldige EU målesystem beskrevet i Fiskevandsdirektivet  artikel  6.
Landene skal individuelt udpege nogle målepunkter, som løbende (gerne 1 gang/md i starten) skal analyseres for følgende enkeltdele:

 • opløst ilt
 • pH
 • BI5
 • nitriter
 • ammoniak (ikke-ioniseret ammonium)
 • total phosphor
 • total ammonium
 • total restchlor , total zink, opløst kobber
 • opslemmede stoffer

I stedet har danske myndigeder opfundet et selvudviklet fauna-målesystem.

 • Saprobie, I (den bedste forureningsgrad), II, III,IV.
 • Dansk Vandløbs Indeks, DVI, 1,2,3,4,5,6,7 (den bedste).
 • Viborgindekset – Dansk Vandløbs Fauna Indeks, DVFI, 1,2,3,4,5,6,7.
 • Modificeret Viborgindeks – Dansk Vandløbs FaunaIndeks, DVFI, 1,2,3,4,5,6,7.

Dette faunasystem er subjektiv og gør det vanskeligt at sammenligne en indsats på området over tid.
Med baggrund i de selvudviklede målemetoder har man fra dansk side blindt strammet kravet til udledning af kvælstof, selvom der ingen videnskabelig og faglig belæg er for, at begrænsning af hverken kvælstof eller fosfor har nogen gavnlig virkning på faunaen i vores vandmiljø. Der er nærmere en tendes til at for lidt kvælstof (i form af Nitrat) er skadeligt for vandmiljøet.

Denne “svikmølle” har den lovgivende forsamling været prisgivet i alt for mange år.

Se mere (video 1 af 2) 
BL infomøde Sonnerupgaard Gods
Erik Ugilt Hansen 1 af 2
  24 min

Konklusion.
Danmark miljøpolitik er gennem de sidste 25 år blevet bestemt af en gruppe embedsmænd i Miljøministeriet og amterne. Denne gruppe har koldt og kynisk sat deres egen dagsorden og selv vurderet hvad de mente, folketinget skulle orienteres om.

Ingen minister, intet folketingsmedlem, ingen borger vil finde sig i at blive dømt på grund at ulovligheder begået af et embedsmandsystem der om nogen har forpligtigelsen til at administrere efter Dansk – og EU lovgivning.
Det vil jeg som landmand og alle andre landmænd heller ikke.  (blokadministrators  fremhævning)


BL infomøde Sonnerupgaard Gods
Erik Ugilt Hansen 2 af 2
  23 min.

Ugilt Hansen foreslår: Derfor har det samlede landbrug besluttet:

 • at fra 2013 laves markplaner ud fra kriterier gældende i 1997.
 • at areal pr DE skal være det samme i 2013 som i 1997.
 • at konsulenter igen mere skal bruges til det, de er uddannet til, at være faglige sparringspartnere for danske landmænd og ikke kun bogholdere for ulovlig miljølovgivning.
 • at der skal rejses et erstatningskrav mod staten for de ulovligheder miljøministeriet har påført den enkelte landmand. (blokadministrators  fremhævning)

Og så lige en afsluttende opsang.:
Når Folketinget har fået renset ud i miljøministeriet og der er ansat faglige, juridisk kompetente og troværdige personer folketinget kan stole på, er de samlede landboorganisationer hurtigt parat til at genoptage et samarbejde, hvor målet er en lovgivning, der er faglig juridisk og økonomisk korrekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *